Třebovské stěny

Třebovské stěnyRezervace představuje starou bučinu na strmém svahu s četnými opukovými skalkami a pískovcovými balvany. Z ochranářsky významných druhů rostlin zde nalezneme například jedovatý áron plamatý (Arum maculatum), který má zajímavé utváření květů a nápadné korálově červené bobule.

Třebovské stěnyNa opukových skalách roste vzácný sleziník zelený (Asplenium viride) a kapradina laločnatá (Polystichum lobatum), která se od ostatních druhů kapradin liší přezimujícími tmavozelenými listy. Bylo zde nalezeno 240 druhů hub, mezi nimi i vzácný korálovec bukový (Hericium clathroides). Fauna tohoto území je mimo běžných druhů obratlovců zastoupena typickými druhy měkkýšů a brouků.
Rozloha: 50, 22 ha Zřízena nařízením OÚ Ústí n. O. k 1.3.2000
Katastrální území: Ostrov u Lanškrouna, Skuhrov u České Třebové
Důvod ochrany: zachování skalních útvarů a přirozených a přírodě . blízkých porostů květnatých bučin, jedlobučin a suťových lesů Hřebenem Třebovských stěn prochází evropské rozvodí Labe-Dunaj.

Pardubický krajLanškrounsko

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.