Mladějovské hradisko

Mladějovské hradiskoMladějovské hradisko - též mladějovský týn (týniště), protože takové bylo označení pro středověké opevněné sídlo - neslo v 11. - 12. století staroslovanské hradisko.
Na týnu u Mladějova stával rodový hrad Mladějovského z Mladějova, který byl roku 1372 jmenován moravským zemským notářem.

Týn se nachází na horském výběžku Hřebečovského hřbetu (591 m n.m.), který ze tří stran strmě spadá do Lanškrounské kotliny. Ze západu chránil přístup k hradisku hluboký příkop.Mladějovské hradisko

Na sklonku 13. a ve 14.století kraj trpěl pod nájezdy loupeživých rytířů a pořádek obnovily až trestné výpravy, které poslal český král. Sídla svévolných pánů při nich byla srovnána se zemí. Do současnosti se tak z hrádku zachovaly jen hradbové vyvýšeniny a sotva patrné stopy staveb v terénu.
Sousední severní vrch Mirand (640 m n.m.) je spojený s pověstí o nešťastné lásce a smrti dcery rytíře z mladějovského týna. Na svazích jižnějšího Mladějovského vrchu (647 m n.m.) zase najdeme jednu z nejrozsáhlejších lokalit volně rostoucího tisu červeného ve střední Evropě, v podhradí pak technickou zajímavost - úzkorozchodnou trať s nabídkou víkendových výletů vláčkem.

Pardubický krajMladějovské hradisko

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.