Lanškrounské rybníky

Lanškrounské rybníky tvoří rybniční soustavu, táhnoucí se na severozápad od Lanškrouna k jihovýchodnímu konci obce Ostrov. Nejstarší zpráva o počátcích lanškrounského rybníkářství z roku 1433. Těsně před rokem 1464 postavil tehdejší majitel panství Z Kostka z Postupic nynější Dlouhý rybník.

Feudálové stavěli a vlastnili i další rybníky, ale některé (Pšeničkův) patřily i bohatým měšťanům. Poslední, Sluneční rybník, byl vybudován až po 2. světové válce v roce 1965. Celková plocha lanškrounských rybníků je 45 ha. Krátký rybník a Sluneční rybník slouží sportovnímu rybolovu. Dlouhý rybník přírodní koupaliště s možností jachtingu a windusrfingu. Okolí lanškrounských rybníků vyhlášeno za chráněnou oblast klidu. Posledním založením je rybník Slunečný z r. 1965. Výměra vodní plochy celé rybniční soustavy činí 45 ha.

Krátký rybník
Krátký rybník slouží sportovnímu ryboluvu je prakticky v zástavbě města. Po jeho levém břehu je sídliště rodinných domů.

0901 malaDlouhý rybník
Dlouhý rybník je nejvíce rekreačně využívaným rybníkem z rybníků v řešeném území. Prakticky po celém pravém břehu je umístěno množství chat k individuální rekreaci, ale i podnikových chat k rekreaci organizované včetně jednoho veřejného kempu. Na levém břehu je umístěna městská veřejná pláž s půjčovnou loděk a restaurací. V zadní části rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami, jež slouží jako hnízdiště ptactva.
Kvalitu vody můžete sledovat na adrese http://www.khspce.cz/koupaliste/rybnik-dlouhy/

Olšový rybník
Olšový rybník je bočním rybníkem, který je ze dvou stran obehnán hrází. Za levou hrází a korytem potoka jsou umístěny chaty pro individuální rekreaci. Přístup k hladině je možný z obou hrází. V zadní části rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami, jež slouží jako hnízdiště ptactva.

Pšeničkův rybník
Na levém břehu Pšeničkova rybníka se nacházejí 4 ubytovací objekty pro organizovanou rekreaci včetně jednoho vstupu do vody. Objekty mají vlastní domovní čistírnu odpadních vod, která je zaústěna do tohoto rybníka. Jiné rekreační aktivity se na rybníce nevyskytují.

Slunečný rybník
Plocha Slunečného rybníka je využívána rybářským svazem k individuálnímu rybolovu na zvláštní povolenky. Tato aktivita se zejména soustřeďuje po obou březích rybníka. Na samotné hrázi je rybolov zakázán. Výjimka platí pouze pro tělesně postižené osoby. Chatová individuální rekreace ani jiný typ organizované rekreace se na tomto rybníku nevyskytuje. V zadní části rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami, jež slouží jako hnízdiště ptactva.

Zdroj: www.lanskroun.eu