Moravská Sázava

Moravská SázavaŘeka je pravým přítokem Moravy. Pramení na jihozápadním svahu Bukové hory (958 m) v Orlických horách v nadmořské výšce 780 m, 1,5 km jihovýchodně od obce Čenkovice.

Moravská SázavaNa horním toku po Albrechtice protéká jako bystřina malebným Sázavským údolím, klidně protéká Lanškrounskou kotlinou a u Krasíkova vstupuje do dopravně významného průlomového údolí (železnice Praha – Česká Třebová – Bohumín), oddělujícího severní část Zábřežské vrchoviny od jihozápadní části Hanušovické vrchoviny. Před Krasíkovem míjí zbytky augustiniánského klášteru Koruna ze 13.stol., následuje obec Tatenice s pozdně renezančním loveckým zámečkem s psaníčkovými sgrafity.

U Hoštejna přijímá zleva říčku Březnou, přitékající z Kladské kotliny (Králické brázdy). V Hoštejně najdeme nad řekou zbytky hradu ze 13.stol.
Mezi Hoštejnem a Zábřehem teče romantickým údolím, které je součástí Přírodního parku Březina a u Zábřehu vstupuje do Hornomoravského úvalu. Po 54,3 km dlouhém toku ústí u Zvole ve výšce 264 m n.m. zprava do Moravy při průměrném průtoku 4,52 m3.s-1 Plocha povodí je 507 km2.
Vodácky využitelná je od Žichlínku (jihovýchodně od Lanškrouna) po Lupěné v úseku dlouhém 22,9 km a obtížnosti WW I-ZW, a od Lupěného po ústí (8,7 km, ZW).

Pardubický krajLanškrounsko

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.