Mariánská hora

Poutní místo a kostel na Mariánské hoře (491 m n.m.) stojí přímo na hlavním evropském rozvodí. Z levého okapu střechy kostela stéká voda do Čermenky, Tiché Orlice a Labe, které ústí v Severním moři, z pravého teče do Moravské Sázavy, Moravy a Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Na Mariánské hoře se od 18.stol. konaly srazy poutníků putujících do Maria-Zell v Rakousku. Historie poutního místa začíná v roce 1814, kdy tudy vezl forman A Keprta náklad mlýnských kamenů. Na rozježděné cestě se vůz převrátil a forman pod ním zůstal uvězněn. Když prosil o pomoc Pannu Marii, zjevila se mu zářící paní, která mu pomohla. Vděčný forman tu nechal pověsit na dřevěný sloup zarámovaný obrázek Panny Marie.

Roku 1864 zde byla postavena kaplička a roku 1875 i dnešní kostel, v jehož vnitřku zůstala kaplička zachována. Roku 1886 přibylo u kostela i 14 zastavení křížové cesty a byla tu vysazena lipová alej.

Pardubický krajmarianskahora3

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.