Státní návštěva v Lanškrouně proběhla důstojně. Prezident si odvezl milý dárek od dětí.

prezidentPrezident republiky s rozsáhlým doprovodem dorazil na náměstí J. M. Marků v 10:20 hod., kde již Miloše Zemana očekávala veřejnost. Hlava státu se však nejprve přivítala na lanškrounské radnici s hosty, členy rady a zastupitelstva města.

Vzniklé časové prodlevy zatím pod pódiem využil občan z Pardubic, který zval na demonstraci podporující názory prezidenta na imigraci a islám, která se bude konat 17. listopadu v Praze a rozdával placky s nápisem „Stojíme za svým prezidentem“. Své vystoupení zakončil výzvou ke zpěvu státní hymny, která se náměstím nesla ještě před příchodem hlavy státu mezi občany.

Deset minut před jedenáctou vyšel prezident v doprovodu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starosty města Radima Vetchého a dalších hostů před radnici, kde nejprve pronesl krátkou úvodní řeč. V ní se mimo jiné zmínil, že Lanškroun se svými přáteli navštívil již v minulosti. V té době však bylo náměstí zcela jiné, než dnes a radnice byla tehdy obehnána vlnitým plechem. Nyní naše město prohlásil za velmi krásné.

Veřejná debata s občany probíhala klidně, položené otázky byly zajímavé a prezident odpovídal výstižně, k věci a jak je jeho zvykem, spatra. Dotazy se týkaly převážně uprchlíků a souvisejících záležitostí, dále negativních osobních zkušeností tazatelů, ale například i prezidentova zdraví. Ve vymezeném čase bohužel nestihli položit své dotazy všichni.

V závěru debaty nastal nejemotivnější okamžik celé návštěvy. Děti z mateřské školky v Horních Heřmanicích předaly panu prezidentovi vlastnoručně vyrobený dárek – svázané obrázky, mezi nimiž bylo možné zahlédnout kresbu prezidentské standarty a autobusu Zemák. Malovanou „knihu“ předávala malá Natálka, Miloš Zeman každému dítěti jednotlivě při děkování podal ruku.

Poté starosta Radim Vetchý předal panu prezidentovi dary od města. Jednalo se o koš s regionálními potravinami - např. medovinou od soukromníka z Albrechtic, uzeninami z Jatek a Řeznictví Kocourek, marmeládou a džemem z Bilerbinu a pekařskými výrobky z Pekařství Sázava.

Prezident dále převzal bronzovou plaketu vyrobenou akademikem Zdeňkem Kolářským (jednostranná medaile s vedutou města Lanškroun o průměru 22,5 cm, v rámu) a monografii o tvorbě tohoto významného českého sochaře a medailéra, který je čestným občanem našeho města. Lanškroun se mimo jiné pyšní Kabinetem mincí, medailí a sochařských prací Zdeňka Kolářského, v němž je umístěna umělcova nejrozsáhlejší stálá expozice v republice.

Na závěr setkání se prezident podepsal do pamětní knihy města a připnul prezidentskou stuhu na prapor s vlajkou města Lanškroun.

Prezidentská flotila Lanškroun opustila krátce po půl dvanácté.

 

Text: Marie Hrynečková
Foto: autorka, Stanislav Vimr a Michaela Hošková