11-12leté děti na Lanškrounsku budou mít stejnou šanci, jako děti v Anglii. Dostanou zdarma kapesní počítače BBC micro:bit.

170216-microlaS unikátní myšlenkou rozdat dětem 7. tříd mikropočítače BBC micro:bit a podnítit tak jejich technickou tvořivost přišla loni nadace micro:bit Foundation ve Velké Británii. Stejnou šanci jako žáci v Anglii, dostanou i ti na Lanškrounsku!

V rámci pilotního projektu Nadačního fondu micro:la dostane pravděpodobně stejná věková skupina tento kapesní počítač a bude na každém dítěti, jak s ním naloží.


Zakladatel nadačního fondu Dipl. Ing. Tomáš Zedníček Ph.D. představil projekt veřejnosti během okresního kola soutěže Asociace pro mládež, vědu a techniku, které se konalo 10. února v prostorách SOŠ a SOU v Lanškrouně. První mikropočítače věnované pro tuto příležitost přímo britskou nadací microbit Foundation předal vybraným týmům jako cenu Nadačního fondu micro:la.

Nadační fond má za cíl zprostředkovat darování BBC micro:bit školám i v dalších regionech v ČR mimo Lanškroun. Aktuální dění, stav projektu, Jak přispět a Jak požádat je možné se dozvědět na postupně budovaných stránkách fondu: www.microla.cz

Text a foto: Marie Hrynečková

 

 

 

 

Tisková zpráva Nadačního fondu micro:la

 

Co je to BBC micro:bit?

BBC micro:bit je kapesní programovatelný počítač se sensorem pohybu, zabudovaným kompasem a bluetooth modulem. V roce 2016 byl tento mini počítač představen ve Velké Británii, a na podzim 2016 rozdán zdarma všem žákům 7. tříd (věk 11-12let) ve Spojeném Království. Platforma se rychle rozvíjí po celém světě.

BBC micro:bit je postaven na otevřené platformě – kdokoliv ho může programovat, vytvářet nové aplikace, nebo vymýšlet další příslušenství. Chytrá destička umí komunikovat s mobilem, tabletem i počítačem. Programovat se dá ve čtyřech různých programovacích softwarech na různých úrovních programování, od jednoduchého objektového programování po JAVA skript.

 

 

Na co se dá používat?

BBC micro:bit se dá využít k vytvoření celé řady chytrých aplikací, od robotů až k hudebním nástrojům, apod. Možnosti jsou neomezené, tato malá věcička toho umí opravdu hodně, například 25 svítivých diod může zobrazovat blikající zprávy. Na desce jsou dvě programovatelná tlačítka, která mohou být použita k ovládání her, zastavování a přehrávání skladeb, k přechodu na další skladbu, atd. BBC micro:bit umí rozpoznat pohyb a ví, jakým směrem se ubíráš, řekne ti to prostřednictvím nízkoenergetického připojení bluetooth s ostatními zařízeními jako je mobil, notebook nebo přes internet – je to chytrá krabička!

 

 

Cíl projektu:

Cílem je podpořit tvořivost dětí v digitálním věku a podnítit zájem o techniku. Česká republika, stejně jako Velká Británie, ale i jiné země v Evropě, zažívají kritický nedostatek dovedností v technologickém sektoru. Je čas to změnit, pojďme si hrát s dětmi a podpořme jejich tvořivost ve prospěch dalších generací a konkurenceschopnosti naší země. Rozvíjejme společně talent dětí a samostatné myšlení.

Základem úspěchu BBC micro:bit je úzká spolupráce s učiteli a školami. BBC proto na svých stránkách nabízí propracované zázemí - celou řadu výukových nástrojů, podpůrných videí, návodů, příklady projektů, apod. Nebojme se toho, že jsou v angličtině, právě naopak, v České republice to může přinést větší motivaci dětí k učení se jazyka. Žáci vyšších ročníků mohou v rámci výuky angličtiny pomoci mladším s překlady a návody.
Více lze nalézt v angličtině na hlavní webové stránce: http://microbit.org/

 

 

Proč v Lanškrouně?

Navázat a pokračovat v dosavadní tradici. Lanškroun je po dlouhá desetiletí spjat s rozvojem elektrotechniky a elektronických součástek. V postupném vývoji v Lanškrouně a okolí vznikla řada firem s unikátními technologiemi v oblasti nejen elektronických součástek, ale i strojírenství, vstřikování plastů, atd.

Omezenáí dalšího růstu je v současné době spjato zejména s kritickým nedostatkem techniků a lidí schopných přinášet nové inovace. Těžko se do regionu získávají odborníci pocházející z velkých měst a značná část studentů univerzit se již do svého rodiště nevrací. Největší šance na budoucí rozvoj je vytvořit podmínky a zaujmout technologickým sektorem mladou generaci, z nichž alespoň část v regionu zůstane, nebo se do regionu vrátí s novými vizemi a inovacemi. Těžko hledat vhodnější místo v ČR než právě Lanškroun na spuštění pilotního projektu BBC micro:bit.

Cílem je již ve školním roce 2016/2017 spustit pilotní projekt BBC micro:bit v Lanškrouně, za aktivní podpory města a místních firem shromáždit dostatečné prostředky k rozdání BBC micro:bit do lanškrounských základních škol. Dalším krokem bude vytvořit platformu pro další rozvoj formou motivačních soutěží pro děti, přes sociální sítě, informační webové stránky, apod.

 

 

Pro firmy: 

Pojďme si hrát s dětmi prostřednictvím BBC micro:bitu, zábavnou formou jim představte, co děláte. Váš výrobek, aplikaci, nebo službu zkuste napojit na BBC micro:bit, ať jsou děti hrdé na to, že pro vaši firmu pracují jejich rodiče a na to, co vše se v Lanškrouně dokáže vyrobit. Zapojte vaše nejen IT pracovníky a dejte jim prostor k fantazii.

Již teď se těším na zajímavé a „šílené“ projekty, např.: splachovač toalet řízený micro:bitem, autíčko řízené micro:bitem, kterému po nárazu vystřelí miniaturní airbag. Fantazii se meze nekladou. Ve správný čas uspořádáme soutěžní přehlídku „děti“ proti „firmám“ … a věřte, že tuto formu prezentace si budou děti pamatovat více než formální prezentaci vaší firmy.

 

 

Financování:

Projekt není hrazen z žádných fondů ani dotací, je to čistě benefiční projekt bez nadbytečně složité administrace, založený pouze na příspěvcích místních firem, sponzorů a města. Na webové stránce bude zveřejněn přehled zúčastněných lanškrounských firem, co vyrábějí, jakou službu nabízí, odkaz na web a jejich vztah k micro:bitu. Například výrobce kondenzátorů se může pyšnit tím, že obdobné kondenzátory jsou používány při výrobě chytrých zařízení jako je micro:bit. Výrobce plastových dílů může zmínit, že je schopen vyrobit pouzdro na baterie pro micro:bit. Přál bych si, aby byl projekt otevřený i pro všechny „netechnické“ subjekty, které by se chtěly podílet na projektu a vyjádřit svůj vztah k micro:bitu. Například: “Až si pohrajete s micro:bitem, přijďte se protáhnout do našeho sportovního centra“, „Kdo z dětí ukáže na micro:bitu svítit logo naší firmy, má vstup se slevou“. „Pojďte si zacvičit, vstup s micro:bitem zdarma“, atd.

U každé firmy, která se finančně zapojí, bude na webu uveden její příspěvek, vyjádřený v počtu darovaných micro:bitů lanškrounským dětem. Cena jednoho micro:bitu je přijatelná, cca 420 Kč za kus bez DPH.
Ukažme dětem, že dokážeme v regionu táhnout za jeden provaz.

 

 

Pro školy:

Koncept jako takový si zakládá na podpoře tvořivosti na základě dobrovolnosti a vlastní iniciativy. BBC micro:bit bude rozdán zdarma pro všechny žáky 7. tříd (upřesníme třídu i termín na základě dohody s ZŠ, které se rozhodnou se zapojit). Zájemce z dalších ročníků budeme evidovat a dle financí, které budou k dispozici, se budeme snažit jim vyhovět.

Žáci si budou schopni nalézt všechny věci na internetu, není nutné nějaké speciální školení pro učitele, nebo aby učitelé museli umět se zařízením pracovat. Aktivní přístup v rámci školy je velmi vítán, starší žáci mohou pomoci v hodinách angličtiny s překladem atd. Za školu by byl jmenován kontaktní učitel, který by shromažďoval žádosti o další kusy, dotazy a nejasnosti, které je potřeba vysvětlit. Časem snad dáme dohromady pár IT dobrovolníků, kteří názorně předvedou pár možných aplikací a dle potřeby poradí se „zapeklitými věcmi“.

Do projektu se připravují zapojit i vysoké školy VUT v Brně a ZČU v Plzni, které mohou přispět studentskými pracemi zaměřenými na vývoj zajímavých periferií, a dále rozšiřují možnosti uplatnění micro:bit. Výsledky pak budou prezentovány v Lanškrouně v souvislosti s pilotním projektem micro:bit.

 

 

Kde bude možné BBC micro:bit získat?

Pro žáky Lanškrounska: zdarma v rámci své školy, prostřednictvím kontaktního učitele. Datum, od kterého bude k dispozici, oznámíme. Žáci 7. tříd dostanou 1 kus zdarma, ostatní dle možností.

Pro ostatní:
BBC micro:bit se dá v ČR komerčně koupit přes oficiální distributory, nicméně nejmenší objednávka je 100ks. V okamžiku, kdy se nám podaří získat dostatek prostředků, nakoupíme micro:bit do zásoby, a budeme dodávat na Lanškrounsku dle individuální potřeby.

 

 

O projektu

Garantem a koordinačním bodem projektu bude nově zakládaný nadační fond micro:la. V nejbližších dnech vytvoříme informativní webové stránky fondu a facebookový profil, kde bude možné sledovat aktuální dění a stav příprav. Ve spolupráci s městem Lanškroun proběhne představení záměru školám na Lanškrounsku, a po jejich zpětné vazbě bude připraven program realizace pro školy, které se rozhodnou zúčastnit.

Iniciátorem a patronem pilotního projektu BBC micro:bit v Lanškrouně je ve spolupráci s městem Lanškroun Evropský Institut pro Pasivní Součástky (EPCI) www.passive-components.eu založený v roce 2015 Tomášem Zedníčkem. EPCI spolupracuje s nadací micro:bit Foundation ve Velké Británii na projektu pilotního představení BBC micro:bitu v Lanškrouně. Nadace micro:bit Foundation věnovala prvních 10 kusů micro:bit počítačů zdarma na propagaci projektu v Lanškrouně, Institut EPCI zakoupil ze svých prostředků dalších 100 kusů micro:bit pro počáteční potřeby příprav a první seznámení v praxi. Po spuštění webových stránek nadace micro:la (www.microla.cz) v Lanškrouně bude odkaz umístěn na oficiální seznam kontaktů britské nadace microbit Foundation.


Autor textu: Tomáš Zedníček

 

Foto:
1 - BBC micro:bit
2 a 3 - Tomáš Zedníček představuje BBC micro:bit účastníkům okresního kola Festivalu vědy a techniky pro mládež, organizovaného Asociací pro mládež, vědu a techniku (AMAVET)
4 až 10 - Tomáš Zedníček předává první BBC micro:bity autorům úspěšných projektů, které prezentovali v okresním kole AMAVET