V půli prosince by měl být na vlakovém nádraží nový povrch

201109 nadraziNa vlakovém nádraží se začalo s úpravou plochy v úseku od vjezdu kolem bývalé prodejny Tauer elektro až po nádražní budovu. Jedná se o prostor, kde je místy dlažba flikovaná asfaltem či betonem, chodník je v katastrofálním stavu už mnoho let.


Opraven bude přístupový chodník od města, dále budou sjednoceny povrchy na příjezdové komunikaci, žulové kostky budou nahrazeny asfaltových povrchem, parkovací stání budou vymezena betonovou dlažbou a budou také upraveny zatravněné povrchy.

Důležitou informací je, že práce poběží za plného provozu, po celou dobu bude zachován přístup pro pěší k nádražní budově. Stavební práce by měly být hotovy do 15. prosince letošního roku, provádí je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., náklady činí 1,5 mil. Kč bez DPH.

Shodou okolností u vjezdu na nádraží probíhá další stavební akce, k níž patří železná konstrukce složená prozatím na travnaté ploše. Jde o výstavbu haly v přilehlé firmě (foto 7 a 8).

Marie Hrynečková