Vítězné projekty druhého ročníku participativního rozpočtu

201121 schodyV polovině listopadu skončilo hlasování, v němž veřejnost rozhodla o projektech, které město realizuje v roce 2021. Občané měli možnost vybírat z 20 projektů, které do hlasování postoupily z původních 40 navržených. Zájem ze strany navrhovatelů i hlasujících byl větší než v prvním ročníku.

Celkem bylo odevzdáno 452 hlasovacích formulářů, po kontrole dodržení všech náležitostí hlasovacího formuláře bylo 397 formulářů uznáno za platné, z toho 374 bylo odevzdáno elektronickou formou a 23 fyzicky.


Vyčleněná částka na realizaci projektů pro rok 2021 je stejně jako v loňském roce 1 milion korun. Vítěznými projekty jsou ty, které získaly největší počet hlasů a součet jejich hodnot nepřesáhl částku 1 milion korun.

V roce 2021 se obyvatelé města mohou těšit na Opravené schody v průchodu mezi ul. Dobrovského a Třešňoveckou. Předpokládaná hodnota tohoto projektu 120 000 Kč. Podle slov navrhovatele jsou tyto schody na trase, která je nejkratší pěší spojkou mezi sídlištěm Dvorské Lány a sídlištěm U Papíren a dále k rekreační oblasti Lanškrounské rybníky. Vinou zborcených schodů však cesta přestává být bezpečnou, zejména při námraze nebo vlhku. Tento projekt získal největší počet hlasů – 175.

Druhou příčku obsadil projekt Stromy podél cest. Jeho orientační hodnota je 50 000 Kč. Cílem tohoto projektu je zapojit občany města, kteří by na vytipovaná místa podél polních cest mohli sázet stromy. Tento projekt získal 149 hlasů.

Na třetí příčce se díky 115 hlasům umístil projekt Obnova a zprovoznění kašny u gymnázia. Tento projekt byl navržen již v loňském ročníku, avšak zůstal těsně za vítěznými projekty. V letošním roce si získal větší přízeň. Jeho hodnota je 800 000 Kč.

Radní Hynek Brýdl dodává: „Potěšilo nás, že o druhý ročník participativního rozpočtu byl ještě větší zájem než o ten první. V příštím roce nás čeká realizace tří velmi zajímavých projektů, zejména oprava a zprovoznění kašny na náměstí bude velkou výzvou a důležitou investicí v centru města. Chtěl bych poděkovat všem, kteří hlasovali nebo přihlásili vlastní projekt. Pod čarou skončilo několik velmi dobrých nápadů, které mohou uspět v příštích ročnících participativního rozpočtu – podobně jako se to letos podařilo návrhu na opravu kašny.“

Tisková zpráva MÚ