Koncem června končí bankovky 100 až 2 000 Kč s tenkým stříbřitým proužkem

Koncem června končí bankovky 100 až 2 000 Kč s tenkým stříbřitým proužkem

Nejpozději 30. června 2022 ještě můžete zaplatit bankovkami s tenkým stříbřitým proužkem v hodnotách sto až dva tisíce korun. Od 1. července 2022 jsou tyto bankovky neplatné.

Zjišťovali jsme, ve kterých lanškrounských bankovních institucích lze tyto neplatné bankovky vyměnit. Jsou to: Moneta Money Bank, Česká pošta a Česká spořitelna, kde neplatné bankovky mění až do 30. června 2024. Za výměnu neplatných bankovek se neúčtuje žádný poplatek.


Neplatné bankovky nevyměňují lanškrounské pobočky Komerční banky a UniCreditBank.

Marie Hrynečková

 


Informace České národní banky:

Dne 30. června 2022 skončí platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999. Až do 30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu.
Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které nadále zůstávají v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u stahovaných bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky.
Dnem 30. června 2022 končí platnost starších vzorů bankovek z let 1995 až 1999. Konkrétně se jedná o následující vzory bankovek:

100 Kč vzoru 1995 a 1997
200 Kč vzoru 1996 a 1998
500 Kč vzoru 1995 a 1997
1 000 Kč vzoru 1996
2 000 Kč vzoru 1996 a 1999

Tyto vzory bankovek lze nejsnáze rozeznat podle šířky stříbřitého proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u bankovek, jejichž platnost končí 30. června 2022, úzký a jeho barva se při naklopení nemění.

Výše uvedené bankovky jsou platným platidlem do 30. června 2022, což znamená, že až do tohoto data je lze standardně využívat při všech hotovostních platbách. Po tomto datu, tj. od 1. července 2022, se jedná o neplatné bankovky, které nejsou určeny k platbám za zboží a služby.
Zákon o oběhu bankovek a mincí stanovuje, že povinnost přijímat neplatné bankovky mají pouze úvěrové instituce provádějící pokladní operace a Česká národní banka. Úvěrové instituce provádějící pokladní operace jsou povinny přijímat neplatné bankovky pouze po dobu, po kterou musí provádět jejich výměnu.

Bankovky, jejichž platnost bude dnem 30. června 2022 ukončena, vyměňují v době od 1. července 2022 do 30. června 2024 všechny úvěrové instituce provádějící pokladní operace a rovněž Česká národní banka na svých 7 územních zastoupeních (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem) a od 1. července 2024 již pouze Česká národní banka. Výměna neplatných bankovek v České národní bance je časově neomezená.

Úvěrové instituce provádějící pokladní operace a Česká národní banka jsou povinny provést výměnu neplatných tuzemských bankovek bezplatně bez omezení za předpokladu, že jsou neplatné bankovky roztříděné podle nominálních hodnot.
S výjimkou úvěrových institucí provádějících pokladní operace a České národní banky není nikdo povinen přijímat nebo vyměňovat neplatné bankovky. Obchodníci nejsou povinni přijímat od zákazníků neplatné peníze jako úhradu za zboží a mají ze zákona právo takové peníze odmítnout.

Pokud jakákoli právnická osoba nebo směnárník neplatné bankovky přijmou, nesmí je vrátit do oběhu. Tato povinnost slouží zejména k ochraně občanů, kterým by měla zajistit, že v peněžním oběhu obdrží pouze taková platidla, která jsou pravá a platná a která mohou při dalších platbách bez potíží využít, což v případě neplatných bankovek nemohou.

 

Foto ilustrační