Starostou Lanškrouna bude už třetí volební období Radim Vetchý

Starostou Lanškrouna bude už třetí volební období Radim Vetchý

V Multifunkčním centru L'Art bylo 19. října zahájeno státní hymnou ustavující zasedání zastupitelstva města Lanškroun. Slib zastupitele složilo dvacet zvolených zastupitelů města Lanškroun:

Hynek Brýdl (Lanškrounské fórum), Roman Bureš (Společně pro Lanškroun), Petr Dušek (Společně pro Lanškroun), Josef Fuchs (Lanškrounské fórum), Vladislava Hanyšová (Lanškrounské fórum), Jiří Hurych (Demokratické fórum), Jaroslav Karlík (ANO), Martin Košťál (ODS), Petr Kotyza (ODS), Jiří Kráčmar (Lanškroun – náš domov), Jiří Neček (Lanškrounské fórum), Stanislav Popelář (ANO), Tomáš Resler (Lanškroun – náš domov), Oldřich Řehák (ANO), Vítězslav Seidl (Lanškrounské fórum), Miloš Smola (3PK – Pro prosperující Lanškroun), Oldřich Strnad (ANO), Lenka Ševčíková (Lanškrounské fórum), Stanislava Švarcová (ODS), Radim Vetchý (Lanškrounské fórum).
Jindřich Marek (Demokratické fórum), který rovněž ve volbách získal mandát zastupitele, byl z jednání omluven.

Ve veřejné volbě byl starostou města zvolen Radim Vetchý, který město povede již třetí volební období. Ve vedení města budou opět dva místostarostové, změnou ovšem je, že oproti minulým obdobím budou oba neuvolnění (Miloš Smola byl dříve uvolněným místostarostou). Prvním místostarostou byl zvolen Oldřich Strnad. Druhým místostarostou, zastupujícím v případě nepřítomnosti starosty i prvního místostarosty, byl zvolen Miloš Smola. Všichni tři jmenovaní se automaticky stávají členy rady města. Rada města zůstává sedmičlenná, dalšími radními byli zvoleni Hynek Brýdl, Josef Fuchs, Stanislav Popelář a Vítězslav Seidl.

Následovala volba předsedů a členů výborů zastupitelstva, kam své kandidáty nominovaly všechny politické subjekty zastoupené v zastupitelstvu.

Finanční výbor:
Josef Fuchs (Lanškrounské fórum) - předseda. Členové Lukáš Boháč (ODS), Hynek Brýdl (Lanškrounské fórum), Jaroslav Kristek (ANO), Milan Michálek (3PK), Tomáš Resler (Lanškroun - náš domov), Vítězslav Seidl (Lanškrounské fórum)

Kontrolní výbor:
Jiří Kráčmar (Lanškroun - náš domov) - předseda. Petra Brejšová (Demokratické fórum), Jiří Hejl (3PK), Jiří Krištof (ANO), Jiří Neček (Lanškrounské fórum), Zdeňka Přibylová (Společně pro Lanškroun), Stanislava Švarcová (ODS).

Mediální výbor:
Lenka Ševčíková (Lanškrounské fórum) - předsedkyně. Matěj Brýdl (Lanškrounské fórum), Jiří Hurych (Demokratické fórum), Miroslav Kuťák (Lanškroun - náš domov), Jiří Mareš (Společně pro Lanškroun).

Zastupitelem pověřeným řízením městské policie byl zvolen Miloš Smola.

Zastupitelstvo stanovilo také výši odměn členů zastupitelstva, měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a rozhodlo o částce za výkon funkce členů výborů, komisí rady města a zvláštních orgánů města osobám, které nejsou členy zastupitelstva.

Marie Hrynečková