Město reaguje na bleskovou povodeň před třemi lety

Město reaguje na bleskovou povodeň před třemi lety

„Po poledni 14. června 2020 se Lanškrounem prohnala bouřka se silným deštěm. Během 1,5 hodiny napršelo přes 80 milimetrů vody. Zaplaveno bylo několik domů, garáží a silnic na Teslově, prostor kolem garáží pod Minářákem byl zcela pod vodou," psali jsme na Lanskrounsku.cz před necelými třemi lety.

Jak tehdy uvedl starosta Radim Vetchý: „Hlavní příčinou byl velký splach z polí po abnormálním množství srážek v krátkém čase. Voda přitekla z poměrně rozsáhlého území mezi Zámeckým vrchem a Minářákem, kde se soustředila ve velké laguně za areálem ORPY. Z tohoto místa se pod plotem a pod náspem železniční tratě valila přímo do zahrádkářské kolonie a dál do oblasti Teslova – do ulic Krátká, Zborovská, Nerudova, Smetanova a Palackého."

Právě v ulici Krátké u řadových garáží je problematický zatrubněný potok, který kapacitně nezvládl tak velký příval vody.

Krátce po této události provedli hasiči s vodoprávním úřadem na tomto bezejmenném potoce šetření, vyčistili vodní tok a odstranili letité překážky jako např. stavební suť a také plot, který přes potok vedl. To byly bezprostřední kroky, které se daly ihned udělat ke zmírnění dalších záplav.

V roce 2022 se přikročilo k dalším krokům. Byla upravena koryta v nezatrubněných částech potoka a byla také dokončena úprava vtoku do zatrubněného potoka v ulici Krátké u řadových garáží. Tyto úpravy by měly zabránit vniknutí naplavených nečistot a následnému ucpání vtoku. Za rok 2022 si práce na zmíněných pracech vyžádaly z rozpočtu města 471 tisíc Kč.

V letošním roce by se měla realizovat další opatření v části u Agrochemu a v horní části toku. V rozpočtu je pro tyto zabezpečovací práce vyčleněno dalších 600 tisíc korun.

Popsané úpravy samy o sobě možnost dalších podobných záplav samozřejmě nevyloučí. V rozhovoru z roku 2020 starosta města vysvětluje ještě další návazná opatření, která by měla podobným kalamitám zabránit:
https://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/9443-stromy-kere-tune-a-louky-radim-vetchy-predstavil-recept-proti-dalsim-zaplavam

Marie Hrynečková

Foto:
1 - Vtok zatrubněného potoka u řadových garáží v roce 2020, kdy došlo k bleskové povodni.
2 a 3 - Vtok po úpravách v roce 2022.
4 až 10 - Blesková povodeň 14. června 2020 v ulicích Krátká a Zborovská.
4 až 6 - Situace kolem řadových garáží, kde je vtok do zatrubněného potoka.
7 až 9 - Takto to vypadalo kolem potoka v úseku mezi zahrádkami a garážemi.
10 - Ulice Zborovská v úseku mezi ulicemi Krátká a Nerudova.

Nákresy:
11 - Zatrubněný vodní tok, který začíná u řadových garáží, ústí do Ostrovského potoka pod autobusovým nádražím a svářečskou školou. Poté jde cca 30 m otevřeným korytem, které můžete vidět z parkoviště u Lidlu, když se podíváte směrem k autobusáku.

12 - Za hotelem Rubyk se do zatrubnění vlévá další vodní tok, který pramení nad zahrádkami v cihelně a do zatrubnění natéká naproti čerpací stanici Agrochem. Poté jde pod areálem Agrochemu, pod železniční tratí (kde jde pár metrů po povrchu) a poté před školním hřištěm zase natéká do zatrubnění (fialově jsou vyznačeny zatrubněné části).

13 - Další bezejmenný potok, který pramení nad zahrádkami a zatrubněním proudí až téměř k cyklostezce od Rudoltic. Místo, kde vytéká ze zatrubnění, je neudržované a těžko přístupné.
14 - Poblíž cyklostezky vede asi 30 metrů otevřeným korytem.
15 - U odbočky k fortelu opět vtéká do zatrubnění, břehy jsou rovněž zarostlé a neudržované.
16 - Detail vtoku potoka do zatrubnění, které vede pod silnicí a pod areálem Agrochemu.
17 - Na povrch vyvěrá pod železniční tratí, kde musel být po bleskové povodni odstraněn plot.
18 - Hned za mostem u školního hřiště opět natéká do zatrubnění.