Lanškrounské rybníky se zpřístupnily handicapovaným

Lanškrounské rybníky se zpřístupnily handicapovaným

Turistika pro všechny je projekt, jehož cílem je postupně ve všech krajích ČR vybudovat síť bezbariérových značených turistických stezek pro vozíčkáře.

Trasy označené speciálními směrovkami s logem vozíčkáře jsou barevně odstupňovány podle obtížnosti, jako například lyžařské sjezdovky, tzn. nejsnazší modrá, obtížnější červená a nejobtížnější černá. Nově vzniklý okruh v lokalitě lanškrounských rybníků bude značen barvou červenou, určen je tedy zdatným vozíčkářům s doprovodem. Jedná se tak o čtvrtou značenou bezbariérovou trasu v Pardubickém kraji.
Oblast lanškrounských rybníků je hojně navštěvovaná nejen turisty, ale také místními. Zejména v letních měsících zde návštěvníci mohou obdivovat krásné přírodní scenérie a užít si příjemnou procházku ve stínu okolní zeleně. Doposud byl ale terén nevhodný pro imobilní návštěvníky. Aby trasa splňovala podmínky bezbariérovosti, došlo k úpravě stávajících povalových chodníků, které jsou nyní opatřeny vodícími páskami ze dřeva. U nástupu na hráz Pšeničkova rybníku bylo nutné zvolnit terén dosypáním zeminy s kamením. U Eduardova pramene byl mostek doplněn o zábradlí. Na trase jsou také umístěny dvě odpočívky, které společně s turistickým značením zafinancoval a nainstaloval Klub českých turistů. U ornitologické pozorovatelny vznikl místo původní lavičky prostor pro vyhýbání.

Celkové výdaje projektu byly ve výši 302 tisíc Kč, z čehož 212 tisíc Kč bylo hrazeno z dotace. „Dotační program „Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ je pilotním projektem Pardubického kraje, kterým chceme otevřít handicapovaným turistům, ale i rezidentům další možnosti poznávat kouzlo dříve bezbariérově nepřístupných míst a objektů,“ sdělil člen rady Pardubického kraje Alexandr Krejčíř. Projekt Turistika pro všechny inicioval Klub českých turistů v roce 2008 u příležitosti 120. výročí svého vzniku. Průběžně dochází k mapování a značení turistických tras vhodných pro lidi, kteří jsou odkázaní na invalidní vozík. „Úprava trasy okolo lanškrounských rybníků na bezbariérovou, zpřístupní některá místa této lokality osobám se zhoršenou mobilitou a věřím, že úpravu uvítají také rodiče s dětmi v kočárku. Děkuji Pardubickému kraji za výraznou dotaci na bezbariérovou trasu a také Klubu českých turistů,“ dodává starosta města Radim Vetchý.

Novou trasu mohou za příznivého počasí již nyní využívat jak vozíčkáři, tak třeba i rodiny s kočárky. „Druhým projektem realizovaným v lokalitě lanškrounských rybníků je projekt s názvem „Obnova informačních cedulí naučné stezky Lanškrounské rybníky“. Ten se týkal opravy poškozených informačních cedulí. Byly vyměněny dřevěné nosníky a nainstalovány nové cedule, na nichž došlo k aktualizaci textů, doplnění QR kódů a byla také změněna zastaralá grafika. U tohoto projektu dosáhly celkové výdaje 259 tisíc Kč a dotace činila téměř 182 tisíc Kč,“ dodává na závěr Romana Pouková, referentka kanceláře starosty a tajemníka.

Text: Tisková zpráva města
Foto:  Jacopo a archiv města

Foto:
1 až 3 - Současný stav, kdy jsou povalové chodníky na okrajích vybaveny dřevěnými vodícími páskami, aby byly bezpečné i pro vozíčkáře.
6 - Původní stav povalových chodníků předtím, než byly opatřeny vodícími páskami.