Turisté chválí rozkvetlý Lanškroun. Nejčastěji se ale ptají, kde jsou toalety

Turisté chválí rozkvetlý Lanškroun. Nejčastěji se ale ptají, kde jsou toalety

Ne že bych byla součástí lanškrounského infocentra, ale občas jsem si tak připadala.

Na přelomu července a srpna jsem totiž pracovala v jednom z obchodů na náměstí a v té době centrem města procházelo poměrně dost turistů. Jejich dotazy a komentáře mi připadaly docela zajímavé a tak mi dovolte zmínit některá NEJ.

Jednoznačně NEJčastější otázka byla: „Kde jsou veřejné toalety?". Zeptalo se mě na to celkem třináct lidí. Proč? To jsem pochopila poté, co jsem obešla náměstí s cílem najít směrovku k veřejným záchodům na ulici B. Němcové. Neobjevila jsem ani jednu (pokud jsem ji přehlédla, ráda se nechám poučit). Obdobný výsledek byl s informací, na které denní doby se vztahuje placené parkování. Skupina turistů si totiž parkovací lístky kupovala v sedm hodin večer, protože se jim na náměstí příslušnou informaci najít nepodařilo (velká informační tabule je umístěna na křižovatce u Magdalénského kostela). Napadá mě, že by pro kompetentní osoby mohly být tyto dva náměty inspirací.

Všechny ostatní otázky a komentáře už byly jen pozitivní, protože prozrazovaly, že návštěvníci se o naše město zajímají a vnímají věci, které nám připadají samozřejmé. Chválili například časovou osu znázorňující významné milníky v historii Lanškrouna. Umístěna je před radnicí severojižním směrem v nejdelším pruhu šachovnicově rozděleného náměstí.

NEJlépe se poslouchala slova o tom, jak Lanškroun krásně kvete a je vidět, že se město i obyvatelé dobře starají o zeleň.

NEJpřekvapivější byl dotaz položený dokonce ve dvou případech - kde jsou Tereziiny lázně a co se z nich do dnešních dní zachovalo.

A s jakými vědomostmi o Lanškrouně k nám návštěvníci přijížděli? Vyrozuměla jsem, že NEJčastěji o našem městě věděli dvě věci. Za prvé, že zde žije známý farář Zbigniew Czendlik a za druhé, že máme široko daleko jeden z nejkrásněji kvetoucích kruhových objezdů.

A jakou zkušenost s turisty v Lanškrouně máte vy?

Marie Hrynečková

Foto: 

1 až 3 - Kde jsou veřejné toalety se návštěvník Lanškrouna ze směrových cedulí nedozví.
4 - Veřejné toalety jsou na ulici B. Němcové hned vedle Infocentra.
5 - Turisté by jistě uvítali přímo na náměstí informaci o tom, kdy musí platit parkovné.
6 až 8 - Časová osa historických milníků Lanškrouna je přímo před radnicí.
9 až 13 - Míst, kde to v Lanškrouně kvete, je bezpočet. Rozkvetlé jsou nejen veřejné plochy, ale i soukromé pozemky a zahrádky u rodinných domků.
14 - Upoutávka na Terezíniny lázně na Dlouhém rybníce.
15 - Základ lázeňského domu zůstává zachován, dřevěné přístavby byly postupně zrekonstruovány.
16 - Známý lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik nakládá do svého auta výtisky své knihy Postel hospoda kostel, která vyšlav roce 2016 v rekordním nákladu 80 tisíc výtisků.
17 - I letos obdivují turisté rozkvetlý kruhový objezd v Lanškrouně.