V dubnu začne výstavba prvního ze čtveřice bytových domů Za Střelnicí

V dubnu začne výstavba prvního ze čtveřice bytových domů Za Střelnicí

Před půldruhým rokem, konkrétně 9. září 2022, byl položen základní kámen v lokalitě Za Střelnicí II. pro výstavbu čtyř nových bytových domů.

Na základní kámen byl použit pískovcový blok z původní hráze Krátkého rybníka a byla na něj umístěna nerezová destička s textem „Základní kámen - stavba obytného souboru Za Střelnicí - Lanškroun - 9. 9. 2022". Zároveň byl zasazen první strom jako symbol budoucí zeleně, a to liliovník tulipánokvětý.

Výstavba prvního ze čtyř plánovaných domů má začít v dubnu. V rámci přípravy staveniště bylo proto v právě uplynulém týdnu vykáceno 22 bříz z celkových 33, které na jižní straně budoucí výstavby lemovaly ulici Vančurovu a musely ustoupit plánované výstavbě parkovacích míst. Kácení provedla na objednávku developera lanškrounská firma Ovocné a okrasné školky s.r.o. Aby nedošlo k úbytku zeleně, dohodlo se město s developerskou firmou na náhradní výsadbě.

Podle informací z webu města bude výstavba nových bytových domů probíhat etapově. Celkem by měly postupně vzniknout čtyři třípodlažní bytové domy, v každém bude dvacet bytových jednotek od velikosti 1+KK až po 3+KK. Součástí výstavby by mělo být také vybudování dopravní a technické infrastruktury. V projektu jsou definovány i herní prvky pro děti, protipovodňová ochrana, hospodaření s dešťovou vodou a počítá se s výsadbou zeleně. První dům by mohl být kompletně dokončen na podzim příštího roku a následně by měla plynule navazovat stavba dalšího.

Výstavbu zajišťuje developerská firma CZ STAVEBNÍ HOLDING, která již v minulosti v Lanškrouně realizovala bytové domy v lokalitě MARCI.

 

Budoucí zeleň
„Termín kácení stromů byl zvolen v období vegetačního klidu, kdy stromy nejsou olistěné a ptáci ještě nezačali se stavěním hnízd. Náhradní výsadba byla nařízena v rámci vydaného stanoviska ke kácení a bez výsadby nebude možné bytové domy zkolaudovat.
Celkem je k výsadbě navrženo 95 kusů stromů či vzrostlých keřů, z toho 27 kusů jehličnatých. Podél západní hranice je navrženo v ostrůvcích v parkovišti stromořadí panašovaných javorů. K posílení izolační funkce mezi bytovými domy a zástavbou rodinných domů je doplněno stromořadí malokorunných sakur a dvě skupiny borovice černé. Podél jižní hranice je navrženo stromořadí středně vzrůstných sakur. Podél východní hranice je opět v ostrůvcích navrženo v parkovišti stromořadí javorů babyk. Z dalších druhů umístěných solitérně můžeme uvést lípu, akát, šácholan, převislou sakuru, jilm či hloh. Z jehličnanů potom smrk či borovici,"  uvádí se na webu města.

Marie Hrynečková
Zdroj: www.lanškroun.eu