Cestovatelská soutěž: Naplň Vilémovu truhlu

Cestovatelská soutěž: Naplň Vilémovu truhlu

V dlouhé historii lanškrounské renesanční radnice najdeme i období související s rodem Pernštejnů, a proto se naše radnice stala jedním z míst, kde je umístěn informační panel se soutěžními otázkami. Lanškrouna se týká v pořadí sedmá otázka.

Zní: Který z Vilémových synů sídlil do roku 1515 v Lanškrouně? Jan, Vojtěch nebo Vratislav?

Zodpovíte-li otázky o Pernštejnech či renesančních památkách a naplníte truhlu Viléma z Pernštejna groši získanými za správné odpovědi, postoupíte do slosování o zajímavé ceny.

Jde celkem o patnáct otázek, které najdete v různých městech Pardubického kraje. Na jejich zodpovězení máte celé léto, hra totiž končí až 30. září 2021.
Více o soutěži na https://vilem500.cz/cestovatelska-soutez/