Město Lanškroun nabízí k prodeji stavební parcely v lokalitě Za Střelnicí II.

Město Lanškroun nabízí k prodeji stavební parcely v lokalitě Za Střelnicí II.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 5. května 2021 schválilo pravidla pro prodej parcel, podmínky elektronické dražby a vyvolávací ceny parcel. Prodej bude probíhat formou elektronické dražby, kdy se bude dražit právo na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

K prodeji je připraveno deset stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II. Jedná se o 3. etapu, která navazuje na již zrealizovanou výstavbu rodinných domků v ulici Maďarská. Zasíťování pozemků a veškerou technickou infrastrukturu provádí spol. AGILIE s.r.o. s termínem dokončení 31. července 2021.

Aukce budou probíhat v červnu. Všechny parcely jsou již zveřejněny na aukčním portálu města. Termíny podání přihlášek a zahájení aukce se u konkrétních parcel liší dle rozpisu. Osoba, která má zájem účastnit se elektronické aukce, je povinna podat příslušnou přihlášku na Městském úřadě Lanškroun, odbor investic a majetku. Účastník se dále musí zaregistrovat na aukčním portálu nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, připojit se k aukci, doložit doklad o prokázání totožnosti a složit na účet města Lanškroun kauci v termínu uvedeném v detailu aukce. Účastník složí kauci ve výši 50.000 Kč ve stanoveném termínu na účet Město Lanškroun. Vyvolávací cena stavební parcely činí u všech aukcí 1.300 Kč/m2 a bude u jednotlivých parcel stanoveno dle výměry konkrétní parcely. Ke kupní ceně nabídnuté v elektronické aukci bude připočteno DPH v aktuálně platné výši (nyní 21%). Minimální příhoz je stanoven ve výši 25.000 Kč.

Bližší informace a všechny související dokumenty včetně pravidel pro prodej naleznete na webových stránkách města v sekci parcely Za Střelnicí.

TZ Města Lanškroun

 

 

210518 parcely1