Projekt obnova kašny na náměstí se odkládá

Projekt obnova kašny na náměstí se odkládá

Obnova kašny u lanškrounského gymnázia, která měla být velkou výzvou a důležitou investicí v centru města, se odkládá. Členové rady města se dohodli, že projekt na její opravu a zprovoznění bude z participativního rozpočtu vyloučen. Důvodem je překročení maximální možné výše finančních prostředků.


Pravidla participativního rozpočtu umožňují realizovat akce do 800 000 Kč. Odhad ceny opravy kašny se výrazně liší od rozpočtované ceny na základě zpracované projektové dokumentace. Celkové náklady ve výši 2,5 mil. Kč včetně DPH zahrnují stavební práce, restaurátorské práce včetně doplnění kašny olověnou vanou, vybudování přípojky vody a nákup nové technologie.


„Projekt na obnovu kašny na náměstí Jana Marka Marků je připravený, ale s ohledem na výši investice a pravidla participativního rozpočtu, k realizaci prozatím nedojde. Budeme se snažit najít další zdroje k financování tohoto pěkného projektu. Tímto děkuji navrhovatelům za pochopení nastalé situace a pevně věřím, že k obnově kašny dojde,” říká ke vzniklé situaci starosta města Radim Vetchý. 


Jakmile bude kašna opravena, bude na ní přemístěno Sousoší chlapce se štikou a holčičkou od akademického sochaře Františka Pacíka. Sousoší momentálně stojí v prostorách areálu ZŠ Dobrovského a do konce srpna na něm budou provedeny odborné práce od restaurátora Hynka Bláhy za podpory finančního příspěvku od Pardubického kraje.


Jedna z navrhovatelek projektu Zdenka Drozdová říká: „Pevně věřím, že projekt nezapadne a město se jeho realizaci bude věnovat v budoucnu, jelikož kašna je součástí historie města a bylo by pěkné, aby plnila svůj původní účel“.


Neproinvestované finanční prostředky na kašnu budou využity na realizaci dalších projektů, které se umístily pod čarou, a to na stezku z ulice Vančurova do Dolního Třešňovce, doplnění herních prvků na dětská hřiště a vybudování odpočívky „U třech lip“. Předpokládaná realizace všech tří projektů je do konce roku 2021.
Jedním z vítězných projektů participativního rozpočtu byl projekt Stromy podél cest. Padesát ovocných stromů již lemuje od května část polní cesty od Jakubovic k areálu Střední zemědělské a veterinární školy. Další vítězný projekt na svou realizaci čeká. Oprava poškozených schodů mezi ul. Dobrovského a ul. Třešňoveckou je naprojektována, byly zahájeny poptávky dodavatelů. Realizace se předpokládá v období září – říjen 2021.

Tisková zpráva MÚ
Foto: Marie Hrynečková

Projekty do letošního ročníku participativního rozpočtu můžete podávat do konce července na adrese http://mujrozpocet.lanskroun.eu/navrhovani

https://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/9433-sochy-mesta