Hasiči z Koburku slavili 130 let od založení hasičského spolku

Hasiči z Koburku slavili 130 let od založení hasičského spolku

Hasičský spolek v Koburku byl založen v roce 1891, ale oslavy 130. výročí covid o rok posunul, takže se konaly až letos 11. června. Tentokrát už vše vyšlo perfektně. Organizace, občerstvení i počasí.

V hasičárně byly k nahlédnutí kroniky hasičského sboru v Koburku, včetně té nejstarší z roku 1891. Byla zde přehlídka požární techniky, jak té starší, ručně obsluhované, tak současné.

Zajímavé byly stříkačky tažené koňským spřežením, kde vlastní pumpu ručně ovládali čtyři hasiči tzv. „čtyřmužné". Činnost s touto stříkačkou je vidět při hašení domečku, který byl pro tento účel postaven z lepenky. Nechyběly ani dnes již méně známé ruční stříkačky tzv. „berlovky" či „džberovky", které byly povinným vybavením v dílnách. Dnes jsou nahrazeny ručnímu hasicími přístroji. Berlovky mají výhodu v tom, že vodu čerpaly ze džberů, které byly k ohni podávany zástupem občanů. Práce s ní ale byla namáhavá, tak se hasiči při pumpování střídali. Ze stříkačky hasicí voda dosáhla řádově kolem deseti metrů.

Bylo možné zde spatřit i pozdější motorové stříkačky jako Flader nebo PPS8 s vozidlem Tatra 805. K vidění byla rovněž nádherná Praga RN (erena) hasičů z Lubníka. Výškový žebřík s vyložením 30 metrů přivezl hasičský sbor z Ústí nad Orlicí.

Součástí programu oslav byla i scénka, kdy hostinská nese pivo ke stolu, kde sedí hasiči a mastí karty. Když zazní signál „HOŘÍ", tak nereagují a hrají dál. Ale hostinská je vyžene hasit. S brbláním přece jenom přitáhnou ruční stříkačku, ale ouha, není voda. Přivolají místní občany, kteří nosí vodu v kbelíkách, ale i v půllitrech.
Hasičů je nedostatek, tak je k hašení povolán hasičský dorost, budoucí hasiči. Teprve jejich pomoc přispěla k uhašení hořícího domečku.


P.S. Aby hasičská mláďata přiliš nezpychla, je nutno připomenout takovou maličkost - ve své horlivosti proudem vody chaloupku převrátila. Chaloupka sice neshořela, ale stejně s ní byl konec!!!

Stanislav Vimr