Historie jedné fotografie

201209 fotoVelmi si cením fotografie, která mně byla poskytnuta k reprodukci se slovy: „Jde asi o biřmování. Je zde moje babička a nejmladší dcera předválečného starosty v Květné*), nic více nevíme."

 

 


Dva historici a jeden pan děkan, kterým jsem snímek poslal, vyslovili názor, že nevědí, o co se jedná, ale určitě nejde o biřmování.


Po úpravě cedulky v pravém horním rohu fotografie bylo možné vyluštil slova „Věneček" a dole pak „Slavnostní výbor". Bohužel, ostatní nebylo k přečtení. Věnečky se v obcích běžně pořádaly při různých příležitostech a organizovaly je místní spolky.


Na snímku jsou patrná otevřená velká dřevěná vrata a před nimi lavice, na nichž sedí děvčata. To velmi připomínalo starou hasičskou zbrojnici před Neugebauerovou hospodou na náměstí v Lukové.


Nakonec celou záležitost vyřešil kamarád, historik Mgr. Vlastimil Novák z Lanškrouna. Ze svého archivu mně poslal tu samou fotografii vytištěnou v novinách Schönhengster Heimat. Je zde podtitulek, že se jedná o rok 1932 u příležitosti připomenutí padesátého výročí založení hasičského sboru v Lukové. Je známé, že vzpomínané založení sboru bylo provedeno 14. února 1882 na sv. Valentýna.


Byla zde uvedena i jména děvčat a muže v černé uniformě. Velkým přínosem bylo i uvedení čísla domu u jednotlivých jmen. Právě čísla domů ukázala na skutečnost, že se nejedná o děvče z Květné, ale tou osobou byla Loisi Frodl (na snímku v prostřední řadě čtvrtá zleva). Její otec byl truhlářem u majitele lukovské cihelny Rudolfa Pfeifera, u kterého rovněž bydleli. Byla ročník 1916.


Muž uprostřed v hasičské uniformě je Emil Klement ve funkci „čestného kavalíra" na plese. Pocházel z Lukové, narodil se v roce 1910 a vystudoval teologii. Zemřel v Rusku 12. září 1942.


Stanislav Vimr

 


*) Rodina starosty v Květné se vyhnula odsunu tragickým způsobem. Když v květnu 1945 obsadili obec Rusové, rodina Hüblových zvolila dobrovolnou smrt.
Tehdejší starosta obce Karl Hübl  odvedl manželku  a své tři dcery (spolu s nimi odešli ještě manželé Marbachovi s jejich dítětem, kteří byli ubytováni na rychtě) za obec do lesa. Na hranicích s Rychnovem starosta ostatní zastřelil a nakonec spáchal  sebevraždu.