Deset lidí se zachránilo po žebříku z balkonu. Zraněného zachraňovala lezecká skupina

Deset lidí se zachránilo po žebříku z balkonu. Zraněného zachraňovala lezecká skupina

V budově Centra sociální péče v Ústí nad Orlicí došlo ve středu 22. června v odpoledních hodinách v jednom z bytů ve 3. nadzemním podlaží k požáru. V budově se v té době nacházelo celkem asi 120 osob, z toho přibližně 20 imobilních.

Na místo byly povolány jednotky požární ochrany. Dále se na místo sjely další složky IZS. Do doby příjezdu jednotek hasičů probíhala evakuace objektu zaměstnanci Centra sociální péče.

Úkolem zasahujících bylo objekt evakuovat – tedy osoby efektivně vyhledat, evakuovat, ošetřit a zaevidovat. K evakuaci byly použity únikové cesty po schodišti a evakuační výtah. Asi 10 osob bylo zachráněno z balkonu pomocí automobilového žebříku AZ 30.

Jedna zraněná osoba byla zachráněna lezeckou skupinou pomocí lezecké techniky po vnější fasádě objektu. Shromažďovací místo pro evakuované osoby bylo v přilehlé jídelně Centra sociální péče.

Dalším úkolem hasičů bylo vyhledat ohnisko požáru, následně požár zlikvidovat a budovu odvětrat. Do zásahu byly postupně nasazovány JPO v pořadí, jak dojížděly na místo události. Součástí cvičení byl také nácvik komunikace s tělesně či mentálně postiženými osobami. Proto byl ke cvičení přizván i psycholog HZS Pardubického kraje.

Cvičení vzniklo na základě společného zájmu vedení Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na posouzení možností evakuace objektu bytového domu Centra sociální péče.

Cílem cvičení bylo zjistit a prověřit součinnost základních a ostatních složek IZS a personálu centra sociální péče při zdolávání mimořádné události, nácvik činností jednotlivých účastníků v konkrétním prostředí při společném zásahu, ale také ověření funkčnosti spojení mezi složkami IZS na místě události a koordinace na úrovni operačních středisek složek IZS a seznámení se s prostředím budovy centra sociální péče.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí