Poliklinika, díl 8. - Konečně se staví

200809 stavbaRok 1989 přinesl snahu o privatizaci zdravotnických činností. Poliklinika, která byla součástí OÚNZ Ústí nad Orlicí se rozdělila na privatizovatelné jednotky a zdravotnická činnost byla zajišťována jednotlivými lékaři pod organizačním vedením okresního zdravotního rady.

 

V roce 1992 budova přešla pod správu města a poliklinika se stala rozpočtovou organizací města. Během let 1993 až 1995 se většina lékařů osamostatnila a své ordinace privatizovala. Sdružení ambulatních lékařů (SAL), jež vzniklo v roce 1996, zajišťovalo dostupnost činností, které nebyly zprivatizovány. Jednalo se o pracoviště rentgenu, laboratoře, lékařskou službu první pomoci, dopravní zdravotní službu a část rehabilitace.

 

V městské kronice se už v roce 1966, tedy před 54 lety, o budově polikliniky psalo: „Provozně zatím vyhovuje, ovšem jakékoliv další rozšíření by nebylo možné. V tomto stavu může sloužit ještě 10 - 15 roků, než bude vybudována společná městská a závodní poliklinika, při výstavbě nových závodů.“ O nové poliklinice se skutečně uvažovalo, dokonce byla vypracována investiční studie nového zdravotnického zařízení, avšak k výběru lokality, kde bude poliklinika stát, nikdy nedošlo.

 

Teprve po čtyřiceti letech, kolem roku 2007 se začalo diskutovat o rekonstrukci polikliniky, která byla ve velmi špatné kondici. Město přistoupilo na projekt soukromého developera, pardubické firmy Vektor Invest, s.r.o. ing. Jana Kristla, která nakonec po tříleté přípravě (2010-2013) od výstavby polikliniky odstoupila. Developer si tehdy ze tří nabízených lokalit (bývalé tržnice na ul. 5. května, bývalých ležáckých sklepů na Pivovarském náměstí) vybral prostor naproti současné poliklinice, tj. parkoviště proti poliklinice a pozemek pod garážemi sanitních vozů na ulici S. Čecha.

V letech 2014 a 2015 připravoval projekt výstavby nové polikliniky na místě vyhořelé městské tržnice lanškrounský podnikatel Ing. Pavel Formánek. Nikoliv jeho vinou také z tohoto záměru nakonec sešlo.

Ve hře se začátkem roku 2015 objevily další lokality. Záměr Vektor Investu stavět polikliniku u Kauflandu na ulici Dvořákova a nabídka lanškrounského podnikatele Ing. Jindřicha Marka vybudovat polikliniku v areálu Forea. Tehdejší městský architekt Přemysl Kokeš navrhoval dostavět stávající budovu polikliniky v zadní části, přestěhovat tam lékaře a rekonstruovat přední část.

V témže roce převzalo zodpovědnost za výstavbu polikliniky město, které respektovalo přání občanů vybudovat novou polikliniku na stávajícím místě. Výstavbu realizuje firma VW Wachal a.s. Kroměříž, a to ve dvou etapách. V první etapě došlo k vystěhování ordinací tří lékařů ze zadního traktu budovy. Jedná se o ušní, nosní, krční ambulanci MUDr. Jindřicha Křibského, který nyní ordinuje v ulici 28. října č. 20 (Dům s pečovatelskou službou). Dále o neurologickou ambulanci MUDr. Milana Břečky, jež byla přestěhovaná do bývalého autodružstva v ulice Dobrovského 233. Třetí ordinací je ordinace praktické lékařky MUDr. Vladimíry Reslerové, která nyní působí na ulici B. Němcové 125.

V současné době působí v přední části polikliniky následující odbornosti:
Biochemická laboratoř Ing. Miroslav Kuťák, Radiologie a zobrazovací metody (rentgen + OPG, ultrazvuk) Mgr. Petr Máca, MBA, Klinická logopedie Mgr. Petra Šimerdová, Kožní ambulance MUDr. Michaela Lánová, Oční ordinace MUDr. Petr Čížek, Diabetologická poradna, Interní ambulance MUDr. Vladimír Šimon, Chirurgická ambulance, do níž dojíždějí lékaři Svitavské nemocnice a Orlickoústecké nemocnice MUDr. Daniel Šebek a MUDr. Rudolf Kleisl.

Zároveň došlo v květnu 2020 k demolici zadního traktu budovy a v těchto dnech začíná na jeho místě výstavba zcela nového objektu. Ta má být ukončena v červnu 2021. Ve druhé etapě se lékaři z přední části přestěhují do nové budovy, uliční část bude zbourána a na jejím místě bude postavena přední část nové polikliniky.

Nová moderní poliklinika by měla být dokončena v říjnu 2022.

Marie Hrynečková

 

Foto:
1 a 2 - 28. duben 2020.
3 - 9. květen 2020.
4 - 5. červen 2020, foto Miroslav Kuťák.
5 - 16. červen 2020.
6 a 7 - 21. červenec 2020.
8 -10. srpen 2020, foto Čeněk Špičák

 

 

Zdroje:
Archivní rešerše polikliniky
Pozemková kniha
Kronika města Lanškroun
Dokumenty stavebního úřadu MÚ Lanškroun
Voličský seznam z roku 1919
Vlastivěda Lanškrounska, článek MUDr. Miroslava Delonga o lanškrounském zdravotnictví.
Sborník Lanškrounsko 2004, článek Josefa Mastného o ČSČK
Vzpomínky pamětníků

 

Předchozí díly:

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9438-poliklinika-1

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9445-poliklinika-2

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9451-poliklinika-3

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9455-poliklinika-4

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9459-poliklinika-5

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9476-poliklinika-6a

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9482-poliklinika-7