Dobrý podvečer, je sobota 24.8.2019. Dnes má svátek Bartoloměj, zítra Radim.

jirkaSetkávání českých výrobců a vysokých škol započalo v Lanškrouně roku 2011 jednáním s Evropskou kosmickou agenturou ESA. Nyní expanduje do evropského prostoru pod záštitou European Passive Components Institute (EPCI). Páté setkání proběhlo 7. a 8. dubna na půdě Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a jejího Regionálního inovačního centra elektrotechniky RICE za účasti zástupců z řady malých a středních podniků i velkých korporací působících v České Republice a dvou vysokých škol.

Během uplynulých let jsme se scházeli nejdříve třikrát v Lanškrouně, pak na Jižní Moravě u výrobce senzorů a letos v Západních Čechách na pozvání Západočeské univerzity. Napřesrok se plánuje setkání opět v prostředí výrobní firmy. Takto se základní rámec programu – informování o novinkách v oboru a o rozvoji firem a škol obohacuje o osobní zkušenosti z jednotlivých prostředí.Ukázalo se, jak prospěšná je vzájemná komunikace a jak se vynořují nové možnosti spolupráce. Velkým dojmem zapůsobila páteční dopolední komentovaná prohlídka Regionálního inovačního centra elektrotechniky RICE – příklad toho, jak univerzita dovede oslovovat průmysl a podnikatele nabídkou velmi užitečných a vysoce specializovaných služeb.

Program začal brzy po čtvrtečním poledni workshopem.
Na jeho začátku organizátor Tomáš Zedníček, prezident European Passive Components Institute (EPCI), popsal program akce a ohlásil pozvané hosty z firmy Honeywell a delegáta Evropské kosmické agentury ESA pana Ondřeje Rohlíka. Poté nás přivítal a oslovil děkan Fakulty elektrotechnické pan doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. Věnoval se napojování studentů na programy jejich nového Regionálního inovačního centra elektrotechniky RICE a rozvíjení témat požadovaných od centra průmyslem.

V úvodní prezentaci byly předneseny novinky ze strany podpory ESA v České republice - služby ESA brokera - o možnosti využití vesmírných technologií v průmyslu a naopak nabídnutí průmyslových technologií pro vesmírné aplikace.

Prezentace zúčastněných firem popsaly jejich novinky a současnou pozici.
Mimořádný zájem upoutalo vystoupení Karla Marečka (BD Sensors). Popisoval vzorové zavádění principů čtvrté průmyslové revoluce Industry 4.0 (propojení lidí a strojů) v jejich firmě. Operátor je přes svůj osobní tablet on-line aktivním účastníkem plánu výroby. Je pro to postavená nová hala, díly se mezi výrobními operacemi pohybují po pásu, vedoucím k robotovi. Ten díl vezme, očistí, dá jej do měřicí stanice, potíže se hlásí automaticky. Výrobky končí v inteligentním skladu. Jsou potřeba nové druhy zaměstnanců. Stroje přebírají maximum činností, lidé jsou na to ostatní. Počet zaměstnanců však neklesá, nejde vše automatizovat. Lidé se stávají spíše organizátory výrobního postupu. Firma má už čtvrtého robota, ten první nahradil tři svářeče. Výhodou je, že vysokou nezávislostí na lidském činiteli jsou všechny výrobky zcela stejné. Může se zpracovávat zakázka na 80 kusů, ale i jen na 5 kusů, roboty se dovedou adaptovat. Spolupráce s VUT Brno. Podpora i z politického prostředí. Připravenost spolupracovat na analogických řešeních „na míru“ u jiných firem.

 


Na workshopu se dále představily se svými novinkami firmy a instituce:

AVX Lanškroun (nové tantalové kondenzátory na trhu)

CEITEC - Central European Institute of Technology Vysokého učení technické Brno (posouzení kvality superkondenzátorů).

ELCERAM z Hradce Králové (technologie keramických substrátů s tlustovstvovou mědí),

European Passive Components Institute EPCI Lanškroun s programem podpory Evropského průmyslu pasivních součástek

HaS Lanškroun (nové stroje pro úpravy součástek a DPS),

Laboratoř mikrosenzorů a nanotechnologií Vysokého učení technického Brno (materiály pro senzory, miniaturizované senzory),

LEŠIKAR (magnetické snímače otáček, polohy, senzory pro vysoké teploty),

RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity (např. tištěné a našívané pasivní elektronické součástky a flexibilní senzory, tištěné polovodičové součástky),

TESLA Blatná (senzorové platformy, perzonální jednotky se senzory plynů, senzory detekující osoby a vozidla)

VISHAY ELECTRONIC (nové výkonové rezistory a kondenzátory),


Hlavním tématem přednášek na pozvání bylo letos téma SUPERKONDENZÁTORY. Profesor Šikula z VUT seznámil přítomné s výsledky modelování a testování superkondenzátorů pro ESA v rámci společného projektu na kterém se kromě VUT/CEITEC a ESA ještě podílela lanškrounská zkušebna EGGO Space a firma Airbus. Od výzkumného a vývojového centra Honeywell (Honeywell Technology Solutions) v Brně jsme se pak dozvěděli zkušenosti s ohodnocením a používáním této nové technologie v praxi.

Neformální diskuse v přátelské atmosféře pak pokračovala při společenském večeru spojeném, jak v Plzni jinak, s prohlídkou plzeňského pivovaru. Při skleničce nefiltrovaného moku vznikla ta pravá atmosféra podporující kreativní myšlenky, inovativní přístupy a nové spolupráce.

Další den dopoledne proběhla prohlídka laboratoří elektrotechnické fakulty a nové budovy inovačního centra RICE přilehlého k budově fakulty. Seznámili jsme se s unikátním přístrojovým vybavením a výsledky výzkumu součástek určených pro flexibilní elektroniku a smart textilie. Největší pozornost upoutala technologie Aerosol Jet Printingu a chytrý zásahový oblek pro hasiče. Centrum RICE bude sloužit mnoha oborům od akustických měření přes analýzy elektromagnetického rušení až po zkoušky velkých elektrických zařízení v mohutné mnohoúčelové centrální hale.

Celá akce se vešla do 24 hodin mezi polednem ve čtvrtek a polednem v pátek a veliký dík patří naprosto bezchybné organizaci ze strany hostitelů – Západočeské univerzity – ve výborné koordinaci s prezidentem EPCI Tomášem Zedníčkem.

Jak se již stalo tradicí, místo setkání a typ hostitelské organizace se střídá a tak příští šesté setkání výrobců pasivních součástek a senzorů a vysokých škol v roce 2017 proběhne u menšího výrobce ve Východních Čechách.


Jiří Kohout

 

Odkazy:

https://rice.zcu.cz/cz/index.html

(RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky)


http://passive-components.eu/

(Evropský institut pro pasivní součástky)


https://www.ceitec.vutbr.cz/

(Středoevropský technologický institut)

 

http://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/4944-jiz-ctvrte-setkani-ceskych-vyrobcu

(Čtvrté setkání 2015)


http://www.lanskrounsko.cz/de/berichterstattung/4055-v-lanskroune-se-opet-sesli-vyrobci-pasivnich-soucastek-a-senzoru-z-ceske-republiky

(Třetí setkání 2014)


http://www.lanskrounsko.cz/pl/reportaz/3299-vlanskrounesesesliodbornicinapasivnisoucastky

(Druhé setkání 2013)


http://www.lanskrounsko.cz/de/berichterstattung/1906-evropska-kosmicka-agentura-mapovala-cesky-prumysl-v-lanskroune

(První setkání 2011)

 

 

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.