Tento týden bude ukončena oprava prvního úseku průtahu městem

170918 asfaltOd 4. září probíhá první etapa opravy živičného povrchu vozovky na Nádražní ulici, a to od kolejí ke kruhovému objezdu. Opravovaný úsek je dlouhý asi půl kilometru. Po odfrézování a výměně obrub, vodicích proužků a výškové úpravě poklopů se nyní pokládá asfaltobeton. Práce potrvají po celý tento týden. Doprava je odkloněna, objížďky vedou ulicí Smetanovou a Husovou a dále také ulicí Kollárovou a T. G. Masaryka.

Zároveň začala 18. září i druhá etapa, tj. frézování povrchu na ulici Dobrovského. Vede od Krčmy po křižovatku s ulicí Králickou a ukončena by měla být 22. října. Následovat bude třetí etapa od křižovatky s ulicí Králickou směrem ke hřbitovu, ta by měla být ukončena 30. října. Zde bude opraven úsek o délce 1,4 km.

Opravovaná státní silnice I/43 patří pod Ředitelství silnic a dálnice. Opravu mostu prováděla během letních měsíců společnost M-SILNICE a.s. a na ni navazují opravy povrchu zajišťované firmou M-STAV CZ s.r.o. Město na tyto práce naváže opravou chodníků v místech, kde jsou ve špatném stavu. K nejhorším patří úsek mezi záchrannou službou a dělnickým domem.

Při letošních opravách bude vynechán úsek od kruhového objezdu ke Krčmě z důvodu, že se uvažuje na křižovatce u Řeznictví Kocourek o vybudování kruhového objezdu.

 

Marie Hrynečková
Zdroj: tisková zpráva MÚ


Dopravní omezení během opravy:
https://www.lanskroun.eu/dopravni-omezeni-na-silnici-i-43-lanskroun/d-9708

Článek k tématu:
https://www.lanskrounsko.cz/cz/7244-nadrazni-a-kruhak-se-frezovaly