Lanškrounský betlém osobností se rozšířil o další figury

201125 betlemV lanškrounském muzeu věří, že budou moci v prosinci otevřít a představit veřejnosti nejen novou výstavu, ale také rozšířený betlém osobností. K 67 figurám letos do betléma přibyde další osobnost. Je jí majitel firmy HaS Lanškroun, sponzor muzea a sběratel starých rádií Karel Hrodek. Betlém se také rozšíří o transportní letoun Antonov AN-124 Ruslan převážející ochrannou techniku z Číny, který nad Lanškrounem přeletěl velice nízko 31. 3. 2020.


Lanškrounský betlém osobností z dílny řezbáře Bedřicha Šilara vzniká již od roku 2000. Celý betlém je velký asi 2 x 5 metrů, figury měří přibližně 30 centimetrů. Na pozadí betlému jsou historické památky města. Jeho součástí jsou také darovníci – lanškrounské významné historické i současné osobnosti s atributy.

 

Text: Marie Hrynečková
Foto: Radek Lepka

 


Betlém osobností i s výše zmíněnými figurami čítá 69 kusů:

1. Jan Marek Marci (1595 – 1667) – vědec světového významu. V našem betlému věští z hvězd Ježíškovi budoucnost.
2. Kardinál Friedrich Gustav Piffl (1864 – 1932).
3. Starosta Josef Niederle ( 1821 – 1894). Zasloužil se o stavbu železniční přípojky Lanškroun – Rudoltice, tabákové továrny a zřízení gymnázia. Jako dárek přináší lokomotivu a stavební plány.
4. Významný válečník a dělostřelec bojující po boku generála Laudona – Jan Václav Bärnkopp ( 1723 – 1794), nositel řádu Marie Terezie. Střílí na počest narození božského dítěte a je jeho ochráncem.
5. Fotograf Josef Böhm – autor zdařilých fotografií našeho města v 1. třetině 20. století. Dokumentuje tuto významnou událost pro lidstvo.
6. Generál Ernst Gideon Laudon (1717 – 1790) – rakouský vojevůdce skotského původu. Ve třetím roce sedmileté prusko-rakouské války ( 1756 – 1763) přijel do Lanškrouna. Byl pověřen k zajištění pořádku v Betlémě.
7. Akademický sochař a medailér Zdeněk Kolářský (1931), čestný občan města Lanškrouna. Zhotovil objemnou medaili města, kterou se snaží vlastnoručně předat Ježíškovi.
8. Člen lanškrounských ostrostřelců – Josef Benoni držící čestnou stráž k poctě Svaté rodiny.
9. Císař František Josef I. ( 1830 – 1916 ) navštívil Lanškroun u příležitosti manévrů rakousko – uherské armády v roce 1894. Jako dárek přináší stříbrný pohár se svými iniciálami.
10. Farář Zbigniew Czendlik působící v naší farnosti od roku 1993, schopný manažer. Jezulátku nese symbolický klíč od dětského domova v Žichlínku a hůl z benefičního golfového turnaje, jehož výtěžek byl dán ve prospěch tohoto rodinného domova.
11. Zpěvačka Lucie Bílá s členy sboru Boni Pueri přišli Ježíškovi zazpívat koledy.
12. Legendární brankář LTC Praha a stavební inženýr Bóža Modrý, správce cihelny v Lanškrouně. Zřejmě bude Jezulátku učitelem při jeho prvních krůčcích na bruslích na lanškrounském zimním krytém stadioně.
13. Praporečník sokolského spolku Josef Jireček přišel pozdravit Ježíška jménem všech lanškrounských Sokolů.
14. Sedlák a selka v hřebečském kroji.
15. Chemik, lékárník, botanik a textilní podnikatel Christian Polykarp Erxleben ( 1765 – 1831 ). Otevřel lékárnu U Milosrdného samaritána s botanickou zahradou. Vybudoval Manufakturu na výrobu lněného plátna a bělidlo v Sázavě. Dítěti přináší bylinky na čaj a štůček plátna na košilku.
16. Desetibojař, sportovec celosvětového významu Roman Šebrle již v mládí trénoval v Lanškrouně skákáním přes ploty.
17. Hudební skladatel a dirigent, rodák z Výprachtic – Jindřich Praveček ( 1909 – 2000) spolu s kapelou vyhrávají Jezulátku.
18. Zakladatel města, král železný a zlatý – Přemysl Otakar II. ( 1233 – 1278 ) nese Ješíškovi zakládací listinu města.
19. Stará Blažková, rodačka z Lanškrouna,vede Ježíškovi to nejcennější co má, starou kozu.
20. Vratislav z Perštejna (1531 – 1582) s pečetidlem – majitel panství.
21. Jan Kašpar Artzt (1688 – 1765) s váhou justice – zemský prokurátor v Praze, uznávaný právník, mecenáš svého rodiště.
22. Vincenc Pernikář (?1781 – 1849) s dopisem – pošmistr, kronikář a lanškrounský podnikatel.
23. Jindřich Chládek (1897 – 1980) s kronikou – správce muzea a archivu, městský kronikář, matrikář a tajemník městského národního výboru.
24. Hans Peterka (1904 – 1981) s paletou – akademický malíř.
25. Páter Josef Kacálek (1922 – 1997) spravující lanškrounskou farnost.
26. Lesní rada a spisovatel Jaroslav Hubálek (1886 – 1961).
27. Velitel Lanškrounské hasičské župy Cyril Pecháček, připravený vždy hasit oheň vědry s vodou.
28. Hodinář Ignaz Kobsa – první držitel automobilu v Lanškrouně v roce 1913.
29. Kominický mistr Ignaz Benoni.
30. Pivovarský kočí se sáněmi naloženými sudy piva z lichtenštejnského pivovaru.
31. Johann Joseph Steinmann (1779 – 1833) – chemik, zakladatel Zemského muzea v Praze.
32. Michael Weisse (1488 – 1534) – kazatel, autor německého zpěvníku Českých bratří.
33. Děkující anděl.
34. Kameník Christian Hahn – autor pomníků u kostela sv. Anny a pamětních desek.
35. Perníkář Jiří Maserle.
36. Řezník František Kocourek na zabijačce.
37. Švec František Hajnovič.
38. Záviš z Falkenštejna – majitel panství v letech 1285 – 1290.
39. Zasloužilý mistr turistiky a skaut Otakar Juren (1931 – 2007).
40. Vrchní správce Rieder, zaznamenaný v místních pověstech jako duch a strašidlo.
41. Prof. Herwig Schopper (1924) - jaderný fyzik světového významu, zkoumající menší částice hmoty.
42. MUDr. Stanislav Kapoun, zasloužilý porodník v Lanškrouně v letech 1951 - 1983.
43. Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna (1657 - 1712) - majitel panství a stavebník Nového zámku u Lanškrouna a knížecího pivovaru.
44. PaedDr. Marie Borkovcová, ředitelka muzea.
45. Petr III. zvaný Jelito (asi 1320 - 1387), vysoký církevní hodnostář a diplomat Karla IV., zakladatele kláštera kanovníků sv. Augustina v Lanškrouně.
46. Zdeněk Kostka z Postupic (1438 - 1468), rádce krále Jiřího z Poděbrad, významný válečník, majitel lanškrounsko-lanšperského panství.
47. Marie Manrique de Lara (asi 1538 - 1608), španělská šlechtična, manželka Vratislava z Peŕnštejna, dovezla do Čech Pražské Jezulátko.
48. Adam Hrzán z Harasova, majitel lanškrounsko-lanšperského panství v letech 1588 - 1619.
49. Moritz Pam, zakladatel firmy na výrobu textilních dutinek M. Pam & Co.
50. Ing. Richard Frodl (1921 Damníkov - 2002), vojenský letec, generálporučík, štábní důstojník v ústředí NATO, předseda Hřebečského krajanského spolku v Göppingenu
51. Gustav Müller, mlynář. Vystavěl v roce 1927 pro svou ženu Tereziiny sluneční lázně na Dlouhém rybníku
52. Hans Riess, majitel spolu se svým bratrem moderních mrazíren v Lanškrouně, třetích největších v Evropě.
53. Rudolf E. Langer, majitel zlatnické továrny v Lanškrouně s dcerou Berthou Langer.
54. Rudolf Zoffl, starosta v letech 1932 - 1938. V roce 1933 získal vládní finanční dotaci na regulaci lanškrounských potoků. Po záboru Lanškrouna německými vojenskými jednotkami v roce 1938 odvolán ze své funkce.
55. Vodník Oskar hospodařící podle pověsti na Dlouhém rybníku, ve kterém se o Vánocích mění voda ve víno.
56. František Riedl, první městský lékař a lidumil.
57. Franz Neugebauer, starosta v letech 1908 - 1919.
58. Jan Masaryk, československý diplomat, politik a čestný občan Lanškrouna.
59. Akademický sochař Lubomír Šilar (1932 - 2016), keramik, rodák z Horní Čermné.
60. Josef Ohnsorg, první purkmistr města v letech 1789 - 1822.
61. Josef Švarc, válečný veterán, účastník bojů za druhé světové války.
62. Jan Špičák, skautský činovník a starosta v letech 1991 - 1994, který před 25 lety podpořil rozsáhlou rekonstrukci muzea a vybudování stálé expozice o historii města Lanškrouna a okolí.
63. Jan Toninger, turista a dlouholetý pořadatel Lanškrounské Kopy.
64. Ing. Franze Schulz, vrchní inspektor rakouských železničních drah, nositel řádu Železné koruny 3. třídy a čestného občana města, který se zasloužil o zřízení železniční přípojky Lanškroun - Rudoltice.
65. Vzducholoď Italia, která proletěla nad Lanškrounem 15. 4. 1928 kolem 17. hodiny odpoledne.
66. Košíkářka Alena Bukvová, nositelka tradic Pardubického kraje.
67. Řezbář Bedřich Šilar st., nositel tradic Pardubického kraje.