Věděl by někdo z vás, kdo jsou muži na fotografii?

201123 zlatoNedávno byla v časopise RETRO zveřejněna fotografie, na níž delegace tří mužů z Lanškrouna předává v listopadu 1945 prezidentu Benešovi větší množství drahých kovů jako příspěvek pro státní zlatý poklad. Jedna ze čtenářek se na naši redakci obrátila s dotazem: „Víte, kdo jsou muži na fotografii?"

Zjistili jsme, že stejná fotografie, jen v o něco širším záběru, je též zveřejněna ve Vlastivědě Lanškrounska, kterou vydalo Městské muzeum Lanškroun v roce 2002. Na straně 258 je ke snímku text: „Zástupci Lanškrouna vedeni Josefem Hrabáčkem*) odevzdávají presidentu Dr. Edvardu Benešovi 12,5 kg zkonfiskovaného zlata, 200 kg stříbra jako dar Lanškrouna Československé republice, 8. 11. 1945."

 

Obracíme se proto na veřejnost:

Slyšel někdo z vás o této události třeba od pamětníků a dokázal by doplnit jména dalších členů této delegace?

Marie Hrynečková

 

*)  Josef Hrabáček, majitel pily ve Výprachticích a také partyzán, se do dějin města Lanškrouna neblaze zapsal tím, že předsedal 17. května 1945 tzv. lidovému soudu, kdy byli místní Němci (přesný počet není znám, ale uvádí se 17 až 27 lidí) zmasakrováni a topeni v požární nádrži, která byla v místě dnešní kašny (proti gymnáziu) na náměstí J. M. Marků.


Foto:
1 - Snímek z časopisu RETRO.
2 až 4 - Časopis RETRO.
5 - Snímek z Vlastivědy Lanškrounska, kterou vydalo Městské muzeum Lanškroun.