Ulice Lidická se v příštím roce dočká opravy

Ulice Lidická se v příštím roce dočká opravy

V příštím roce by se měla kompletní opravy dočkat nejen ulice Lidická, ale hlavně občané a řidiči, které její současný stav dlouhodobě trápí. Vyplývá to z jednání, jež proběhla mezi vedením města Lanškroun a zástupci Pardubického kraje. Provedena tak bude oprava živičných povrchů a odvodnění vozovky. Celkem je cena investice odhadována na více jak 13 mil. Kč.

Na základě usnesení ze zasedání rady města přijatého na konci března žádalo vedení města Lanškroun Pardubický kraj, vlastníka silnice III. třídy č. 36810, ulice Lidická, Lanškroun, o zařazení její opravy do plánu investičních akcí. Následně po této výzvě posoudil technický stav vozovky pracovník správy a údržby silnic. Na základě tohoto posouzení budou ještě v tomto roce zahájeny přípravy projektové dokumentace. „Při sestavování letošního plánu jsme alokovali významnou částku na projekční přípravy a po schválení rozpočtu 2022 zastupitelstvem je možno zahájit výběrová řízení na projektanty akcí v roce 2023. Zmíněná silnice III. třídy bude tedy připravena na zařazení do investic pro rok 2023,“ vyplývá z reakce náměstka hejtmana zodpovědného za dopravu Michala Kortyše. Jde tedy o velký posun v jednáních a v podstatě o nejbližší možný termín opravy. Vedení města si velmi váží tohoto vstřícného kroku ze strany Pardubického kraje, který povede k trvalejšímu a komplexnímu zlepšení současné neutěšené situace. Zároveň s opravou ulice Lidická proběhne také oprava chodníků a veřejného osvětlení. Ta bude financována z rozpočtu města Lanškroun. „Reakce Pardubického kraje, který je vlastníkem komunikace, je potěšující. Město Lanškroun chce být na opravu ulice Lidická připraveno, proto již zadalo zpracování podkladů pro opravu chodníků podél Lidické ulice. Chodníky jsou naopak ve vlastnictví města a je důležité mít připravenu jejich opravu v návaznosti na opravu povrchu vozovky. Vše nasvědčuje tomu, že se řidiči opravy konečně dočkají,“ dodává starosta města Radim Vetchý. Před samotnou opravou budou také osloveni všichni vlastníci inženýrských sítí.

Tisková zpráva města