Rekonstrukce Lidické ulice proběhne pravděpodobně v roce 2024

Rekonstrukce Lidické ulice proběhne pravděpodobně v roce 2024

Plánovaná oprava Lidické ulice proběhne pravděpodobně v příštím roce. Vyplývá to z jednání zástupců Správy a údržby silnic Pardubického kraje, projekční firmy a zástupců města, které se uskutečnilo v pondělí 23. ledna.

Ještě v letošním roce zajistí Pardubický kraj, který je vlastníkem komunikace, potřebnou úpravu projektové dokumentace a vydání příslušných povolení, aby bylo vše připraveno k realizaci v roce 2024.


„Pardubický kraj měl opravu silnice III/36810 v průtahu města Lanškroun zařazenou do plánu na rok 2023. Na základě provedených průzkumných a diagnostických prací ale došlo k zásadní změně technologie opravy silnice,“ uvádí náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Oproti původnímu záměru, který spočíval v obnově asfaltobetonových vrstev vozovky, bude navržena technologie celkové rekonstrukce silnice. Tato změna si současně vyžádá úpravu projektové dokumentace.


Vedení města při posledním jednání upozornilo i na problém s nedostatečným odvodněním vozovky, který by oprava v původně zamýšleném rozsahu nevyřešila. Součástí nového zpracování projektové dokumentace bude také osazení odvodňovacího žlabu v části ulice naproti garážím. “Stav vozovky na ulici Lidická je často kritizován. Je dobře, že vlastník komunikace, kterým je Pardubický kraj, přistoupí k celkové rekonstrukci ulice a plánuje ji zařadit do svého rozpočtu pro rok 2024. Město Lanškroun je vlastníkem chodníků a v součinnosti s Pardubickým krajem připraví jejich opravu. Za město jsme zmínili i problematiku odvodnění ulice. Zvláště po deštích komplikuje stojící voda na vozovce život lidem v přilehlých nemovitostech i samotným řidičům,” doplňuje starosta města Radim Vetchý.


Pardubický kraj rovněž zastává názor, že je vhodné řešit v koordinaci s městem celý uliční prostor. Navrhované změny uspořádání uličního prostoru si vyžádají také nutné úpravy chodníků a veřejného osvětlení. Město Lanškroun počítá s tím, že tyto úpravy provede na své vlastní náklady souběžně s plánovanou rekonstrukcí. Ještě před zahájením stavebních prací plánuje společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí realizaci opravy kanalizace v úseku od křižovatky I/43 (ulice Komenského) po ulici Škroupovu. Veškeré práce tak budou probíhat ve vzájemné koordinaci.

Tisková zpráva města