Jak bude fungovat biotop na koupališti?

Jak bude fungovat biotop na koupališti?

Už dlouho volají Lanškrounští po čistém koupání ve městě, aby nemuseli vyhledávat koupaliště v okolí. Situaci by mohl zlepšit tzv. biotop na Dlouhém rybníku.

Nyní je již hotová studie biotopu a byly zahájeny projekční práce. Stav projektu představil veřejnosti 19. dubna v L´Artu Ing. Milan Barták z firmy Bapo s.r.o. Rousínov.

Projekt je koncipován na předpokládanou sezónní návštěvnost kolem 15 tisíc osob, což předpokládá průměrnou denní návštěvnost v sezóně kolem 660 lidí. Hlavní bazén ve tvaru oválu bude v místě nynější pláže a zčásti bude zasahovat i do současné vodní plochy rybníku. Biotopová část a technické zázemí budou umístěny blíž k silnici, mimo koupací prostor a pláže. Součástí budou i šatny, zázemí pro plavčíka a bufet s venkovním posezením. Počítá se s oživením provozu stávající restaurace ve zděné budově u mola.

Vodní plocha pro plavce vychází kolem 500 m2, pro neplavce + pláže necelých 1 400 m2 a brouzdaliště kolem 370 m2. Biotop nebude zásobován vodou z rybníka, nýbrž dvěma vrty. Hloubka vody v brouzdališti bude do 40 cm, v neplavecké části kolem 1,3 metru a až 3,5 metru v plavecké části. V biologické části bude hloubka do 60 cm.

„Hledali jsme cestu jak řešit čisté koupání, po kterém se každou sezónu v lokalitě lanškrounských rybníků volá. Rybník Dlouhý slouží jako chovný se vším, co k tomu patří, od krmení po hnojení. Což není zanedbatelné, protože nejsme vlastníky (majitelem je Rybářství Litomyšl). Našim zadáním pro projektanty bylo, že chceme areál blízký přírodě, protože sousedí s nedalekou přírodní rezervací, chceme do velké míry zachovat průchodnost tohoto areálu, zejména napojení na stávající stezky. A věříme, že když bude návštěvnost kolem 600 lidí, bude uvedena v život i stávající restaurace. To všechno hrálo při zadání roli,“ vysvětlil starosta Radim Vetchý.

Veřejného projednávání biotopu se účastnilo asi 40 lidí a zabralo přes dvě hodiny. Bylo položeno a zodpovězeno mnoho otázek. Týkaly se například technických záležitostí biotopu, jeho fungování v sezóně i mimo ni, ohraničení areálu a jeho průchodnosti, kvality vody (bude srovnatelná s dešťovou), protipovodňové hráze, počtu budoucích zaměstnanců (v sezóně pět), provozních nákladů, provozu stávající budovy restaurace, kácení stromů, zaplašení vodního ptactva, přesunutí dosavadního mobiliáře i možnosti případných dotací. Ty se bohužel zatím nejeví jako reálné.

Časový harmonogram nyní předpokládá zapracování podnětů a připomínek z veřejného představení do projektové dokumentace (k zajímavým určitě patřil návrh zřídit taneční parket). „Rada města je připravena o připomínkách a možných podnětech jednat a poté je předá společnosti Bapo, která je do projektu zapracuje, abychom mohli postoupit dál do výběrového řízení na dodavatele stavby a k realizaci biotopu," přislíbil starosta.

V květnu by mělo dojít k provedení zkušebního vrtu s odběrem vzorků vody. Po dokončení projektové dokumentace by mělo v srpnu začít stavební řízení. Půjde-li vše podle plánu, zahájení stavebních prací můžeme očekávat v červnu 2024 a dokončení stavby v červnu 2025. Celkové náklady bez DPH jsou propočítány na 57 mil. Kč.

Marie Hrynečková