Výstava ilustruje proměnu Lanškrouna během století

Výstava ilustruje proměnu Lanškrouna během století

Fotografie porovnávající stejná místa před přibližně sto až stopadesáti lety s dneškem přináší současná výstava v městském muzeu nazvaná Starý Lanškroun. Pokud si chcete výstavu opravdu dobře prohlédnout, vyhraďte si na ni dostatek času. Určitě nebudete litovat.

Podle starých snímků ze soukromé sbírky Karla Uhlíře fotil Radek Lepka přibližně dva roky záběry pokud možno ze stejného místa, kde stál tehdejší fotograf. Nebylo to jednoduché. „Někdy trvalo poměrně dlouho, než se podařilo toto místo najít a vyfotografovat ze stejného úhlu pohledu jako tehdejší fotograf," přiznal Radek Lepka.

Výstavu uváděl starosta města Radim Vetchý, který je Radou města pověřen prozatímním vedením městského muzea. Vernisáž probíhala 13. května venku před zámkem a byla okořeněna módní přehlídkou oděvů z první republiky. Liberecké skupině historického tance Villanelle se podařilo navodit prvorepublikovou atmosféru nejen díky oblečení, ale i dobové hudbě a tanci, do kterého v jednu chvíli vtáhla i některé z diváků.

Marie Hrynečková

 Karel Uhlíř ml.
Dlouholetý odborný pracovník Městského muzea Lanškroun Karel Uhlíř je nejen znalcem regionální historie, ale také sběratelem starých pohlednic a fotografií. Výsledky své záliby pravidelně představuje nejen na oblíbených výstavách, ale rovněž v obrazových publikacích.

MgA. Radek Lepka
Umělecký a reklamní fotograf Radek Lepka, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě soustavně reflektuje ve své tvorbě sudetskou oblast na hranicích Čech a Moravy, region Lanškrounsko. Svou volnou tvorbu vystavuje doma i v zahraničí.

 Foto:
2 - Starosta Radim Vetchý představil dva hlavní aktéry výstavy, kteří spolu při přípravě výstavy intenzivně spolupracovali - Karla Uhlíře a Radka Lepku.
3 - S fotoaparátem v ruce. Tak Radka Lepku potkáte v Lanškrouně nejčastěji.
4 - O některých aspektech výstavy hovořil odborný pracovník muzea Jaroslav Čada. Ten při této příležitosti vzpomenul i známou lanškrounskou fotografku Jiřinu Strakovou.
6 až 13 - Výstava je instalována v konírně městského muzea.
14 až 26 - Program vernisáže v režii skupiny historického tance Villanella z Liberce navodil prvorepublikovou atmosféru.