Studentská knihvazačská soutěž 2023

Studentská knihvazačská soutěž 2023

Společenstvo českých knihařů vyhlásilo pro žáky a studenty škol se zaměřením na knihu a knihvazačství „Studentskou knihvazačskou soutěž“ na jaře 2023.


Z naší školy se do této soutěže přihlásily dvě žákyně oboru knihař - Natálie Čuhelová 2. ročník a Lucie Ročková 3. ročník. Obě žákyně zpracovávaly své soutěžní práce pod vedení učitelky odborného výcviku Barbory Gáborové.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií:
I. Střední odborná učiliště a střední školy
II. Vyšší odborné a vysoké školy

Zadáním tohoto ročníku soutěže byla vazba knihy titulu: Komenský, Jan Amos: Janův Breviář, který vydala Nadace Pangea 2020. Typ vazby nebyl specifikován, bylo pouze stanoveno, že se musí jednat o celopapírovou vazbu s možností vyztužení hlavic a rohů jiným materiálem. Všichni soutěžící dostali stejnou knihu ve složkách a měli tak velký prostor pro vlastní návrhy a zpracování knižní vazby. Každá zhotovená vazba musela být opatřena ochranným pouzdrem. Hotové knihy museli být doručeny k hodnocení nejpozději 28. 7. 2023.

Porota složená z knihařů, členů SČK a zástupců Muzea J. A. Komenského z Uherského Brodu se k hodnocení sešla v srpnu a měla velmi těžký úkol vybrat práce žáků do 11 kategorií. Hodnotilo se technologicky správné a funkční provedení vazby, čistota a pečlivost zpracování použitých materiálů.
Do soutěže bylo celkem přihlášeno 52 vazeb v obou kategoriích.

K naší velké radosti se Lucii Ročkové podařilo získat „Čestné uznání za návrh knižní vazby“. Gratulujeme.

Ocenění si odnesli krásné dary s knihařskou tématikou od sponzorů soutěže. Oběma žákyním patří velké poděkování za snahu, čas a odvahu se takové soutěže zúčastnit a reprezentovat školu. Poděkování patří i paní učitelce B. Gáborové za trpělivost a odborné vedení obou žákyň.
Tento typ soutěže pro žáky bude Společenstvo českých knihařů pořádat pravidelně. Už se těšíme na příští ročník.

 Mgr. Vlasta Tomanová
vedoucí učitelka OV
SOŠ a SOU Lanškroun

Foto 1 až 3: Návrh knižní vazby Lucie Ročkové, za který jí bylo uděleno Čestné uznání.