Lanškrouňáci rozdělují milion korun. Už popáté

Lanškrouňáci rozdělují milion korun. Už popáté

Do 15. listopadu můžou všichni Lanškrouňáci starší 15ti let vybírat ze sedmnácti možných investic. Každé z nich mohou udělit jeden plusový bod, půl minusového bodu nebo se hlasování zdržet. Po sečtení bodů bude realizováno tolik projektů, jejichž celková hodnota nepřesáhne milion korun.

O tom, že se participativní rozpočet v Lanškrouně uchytil, svědčí výčet zajímavých nápadů, se kterými lidé přišli. Kromě umístění laviček na různá místa jsou mezi navrženými projekty třeba chytré WC v Oboře, pódium u domova pro seniory, výměna směrovníků, popelníky na sloupech veřejného osvětlení, mlhoviště nebo diskgolfové hřiště. Na sociálních sítích je letošní participativní rozpočet kritizován kvůli vysokým odhadovaným cenám projektů. Příkladem je zrušení obrub po starém hřišti na Dvorských lánech úřad nacenil na 300 tisíc korun.

Hlasovat můžete do 15. listopadu ZDE.

Matěj Brýdl

Navržené projekty:

Modernizace dětského hřiště na ulici Olbrachtova
Doplnění dětského hřiště o nové herní prvky pro děti do 6 let, pro které je hřiště primárně určeno.
Hodnota projektu: 800 000 Kč

Chytré WC na běžeckém okruhu v Oboře
Plně vybavené WC napájené ze solárního panelu. Za použití se platí prostřednictvím SMS nebo platební kartou. Toaleta je připojena k internetu, přes webovou aplikaci obsluze hlásí, kolik zbývá vody na splachování, na mytí rukou a zda není nádrž plná. Nabízí také možnost nabíjení mobilních telefonů, a to nejen uvnitř, ale i venku.
Hodnota projektu: 800 000 Kč

Lavičky s opěradly ve městě a v blízkém okolí
Lavičky s opěradly na potřebná místa ve městě a v blízkém rekreačním okolí. Především pro seniory, kteří se snaží chodit pěšky, ale potřebují si po půl kilometru odpočinout vsedě s oporou.
- Nádražní ulice v napojení s ulicí Na Valech,
- Dvořákova ulice u odbočky k nádraží ČD,
- Česká ulice na konci rovného úseku za mostem, pod svahem,
- Nádražní ulice na začátku výstupu cyklostezky nahoru k sídlišti Zámeček,
- na ulici Lidické, kde se ulice lomí mírně doprava,
- ulice Na Výsluní,
- ulice Dvořákova nejblíž k areálu Kaufland a k průmyslovému areálu.
Hodnota projektu: 175 000 Kč

Umístění laviček na Dvorských Lánech
Navrácení dvou laviček, které byly u chodníku odstraněny cca před 13 lety z důvodu provedení nového zámkového chodníku od Dvorských Lánů (dětského hřiště) k hlavní silnici mezi domem M. Majerové 857, 858 a bývalou truhlárnou Vondra.
Hodnota projektu: 50 000 Kč

Nové směrovky pro Lanškroun
Směrovky označující cestu k významným budovám, místům a ulicím jsou v Lanškrouně viditelně zastaralé a zašlé. Projekt řeší zahájení jejich postupné výměny. V případě, že částka nebude dostatečná pro výměnu směrovek po celém městě, doporučuji začít v historickém centru.
Autor návrhu doplňuje, že vzhled směrovek by měl být připraven ve spolupráci s městskou architektkou a měl by odpovídat vizuálnímu stylu města Lanškroun. Směrovky by měly být vstřícné i k turistům, kteří neumí česky.
Hodnota projektu: 250 000 Kč

Multifunkční pódium
Vybudování multifunkčního pódia, v zahradním areálu Sociálních služeb Lanškroun, by výrazně napomohlo k dalšímu přiblížení kultury a zájmové činnosti nejen klientům Sociálních služeb Lanškroun a obyvatelům bývalého Penzionu ale i činnosti Rodinného centra Dětský svět. Letní akce pod širým nebem jsou veřejností obecně vnímány jako příjemné zpestření života. Samozřejmě to tak vnímají i klienti Sociálních služeb Lanškroun, a pokud by pódium skýtalo prostor i pro různé denní volnočasové aktivity a setkávání, bylo by pak často využívané.
Na základě dobré spolupráce s MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec a Rodinným centrem Dětský svět by se pódium stalo perfektním prostorem pro dětská vystoupení, či hudební a uměleckou produkci určenou nejen seniorům, ale i dětem, rodičům i veřejnosti. Pódium by zároveň sloužilo jako odpočinkový prostor pro klienty Domova doplněný vyvýšenými záhony pro realizaci zahradní terapie. Pódium by bylo vybaveno skládacím zastřešením, které by v parných měsících poskytovalo potřebný stín.
Hodnota projektu: 350 000 Kč

Chodník přes bývalou tržnici
Vybudování chodníku v prostoru bývalé tržnice podél prodejny Elektro Joklík. Mnoho let se zde chodí po vyčnívajících kamenech a trávě. Nejhorší je tato cesta za deštivého počasí.
Hodnota projektu: 800 000 Kč

Přidání mobiliáře na Dvorských Lánech
Umístění 2 laviček na Dvorských Lánech, kde se za B. Martinů 949-951 scházejí mladí, staří a i pejskaři a odpočívají ve stínu pod stromy nebo dovádí se svými mazlíčky. Prostor někdy využívají dětské skupiny nebo spolek Rodinné centrum Dětský svět.
Hodnota projektu: 50 000 Kč

Zrušení obrub po starém hřišti na Dvorských Lánech
V Lanškrouně na Dvorských Lánech se za žluto-zeleno-oranžovým panelovým domem (B. Martinů 949-951) nachází již mnoho let zarostlé škvárové hřiště. Jediná památka po něm jsou obruby a zarostlý chodníček, který už nikam nevede. V rámci projektu by došlo k odstranění chodníčku, obrub a zrušilo by se tak vyvýšení, které při vyšší trávě nemusí být viditelné a člověk může zakopnout.
Autor navrhuje nějaké původní obruby použít po okolí, kde jsou stejné, ale již poškozené a pro nejnižší cenu akci realizovat brigádně nebo od Technických služeb Lanškroun.
Hodnota projektu: 300 000 Kč

Popelníky na sloupy veřejného osvětlení
Umístění popelníků na sloupy veřejného osvětlení, jelikož ve městě jsou často vidět nedopalky od cigaret pohozené na chodníku. Autor navrhuje pro pilotní projekt vytipovat nejhorší místa a umístit 10ks popelníků např. na sloupy veřejného osvětlení. Pokud bude v okolí čisto, lze v budoucnu rozšířit popelníky na další vhodná místa.
Hodnota projektu: 30 000 Kč

Mlhoviště
Umístění zařízení pro výrobu vodní mlhy na náměstí J. M. Marků, případně i náměstí A. Jiráska, pro osvěžení dětí, dospělých nebo i mazlíčků ve velmi parných a suchých dnech.
Hodnota projektu: 800 000 Kč

Vyvýšená lavička pro seniory
Umístění ergonomické lavičky pro snazší usedání a vstávání (vyšší poloha sedáku) do „zahrady“ u Domova pro seniory.
Hodnota projektu: 50 000 Kč

Diskgolf v lokalitě Lanškrounských rybníků
Vybudování diskgolfového hřiště s 4 - 8 koši v prostředí areálu Lanškrounských rybníků. Hřiště by zahrnovalo odhozové plochy, cílové koše a značení jamek, které budou sloužit k navigaci hráčů. Projekt by vyžadoval také instalaci informačních tabulí s pravidly hry.
Diskgolf je moderní sport, který kombinuje prvky golfu a frisbee a je vhodný pro lidi všech věkových skupin. Vytvoří se tak rekreační a sportovní prostor pro místní obyvatele a návštěvníky města Lanškroun.
Cílem projektu je poskytnout obyvatelům Lanškrouna a návštěvníkům novou atrakci, která podpoří aktivní životní styl, sportovní aktivity a zdraví. Diskgolfové hřiště v areálu Lanškrounských rybníků bude místem setkávání, rodinné zábavy a sportovního vyžití.
Hodnota projektu: 400 000 Kč

Hnízdní podložky pro čápy
Umístění hnízdních podložek pro čápy do vybraných lokalit. Čáp bílý je ohrožený druh, chráněný zákonem. Dvě hnízdní podložky by čápům mohly nabídnout nové hnízdní možnosti a zvýšily by tím biodiverzitu v okolí našeho města.
Hodnota projektu: 200 000 Kč

Kontejnerová stání na tříděný odpad na veřejných prostranstvích
Na vybraných veřejných místech (dle autora projektu např. ul. Dobrovského, ul. Janáčkova, ul. M. Majerové, ul. B. Martinů) by bylo vybudováno stání pro kontejnery (na stávajících sběrných místech) a došlo ke zkulturnění obydleného okolí.
Autor navrhuje řešení z materiálu Traplast™, jehož nespornou výhodou je bezúdržbovost, kontejnerové stání může být na stinném i vlhkém místě, nenasakuje, neshnije, nekoroduje. V případě ušpinění, které se dá předpokládat, stačí kontejnerové stání opláchnout vodou a bude opět jako nové.
Hodnota projektu: 500 000 Kč

Čisté město
Umístění více odpadkových košů nejen na poklady našich mazlíčků. V některých částech města (především těch vzdálenějších od centra) obyvatelé postrádají odpadkové koše, není vhodné nosit pytlíky s exkrementy po celém městě.
Autor navrhuje umístění 10 ks odpadkových košů na směsný odpad.
Hodnota projektu: 120 000 Kč

Lavička u kruhového objezdu
Umístění lavičky ke kruhovému objezdu před firmu ORSO. Lavička bude sloužit k odpočinku při cestě z autobusového nádraží a také se zde bude možné kochat výhledem na upravený kruhový objezd.
Hodnota projektu: 25 000 Kč