Nová výstavba by měla začít v polovině ledna 2024

Nová výstavba by měla začít v polovině ledna 2024

Demolice bývalé sladovny na Pivovarském náměstí začala 8. listopadu, takže nyní je již v plném proudu. Jaké budou další kroky?

Podle představitelů společnosti Polyfunkční dům Pivovarské náměstí s.r.o. Mgr. Rubena Marady a Lubomíra Káni, s nimiž jsem hovořila při kontrolním dnu, by demolice měla být hotová do konce tohoto roku. Záleží ale samozřejmě také na počasí.

Demolice se dostává do staré části s klenbami
V těchto dnech je již zlikvidovaná novodobější část a technika se probourává do nejstarší části, která byla částečně zazděná. Tady je situace složitější, protože jsou zde klenby a mimo to se také očekává nález pískovcových pilířů nade dveřmi, které, pokud se je podaří zachránit, by chtělo město získat do sbírek muzea.

Komín se bude rozebírat ručně
„Prostor po demolici přední části bude nutné úplně vyčistit, aby vzniklo místo a začne se demolovat komín. Ten se v horní části bude odbourávat ručně, cihly se budou shazovat dovnitř a v patě komína se budou vybouraným otvorem vybírat.
Uvidíme kolik toho bude nutné ručně odbourat, nechceme poškodit okolní budovy ani nechceme, aby to padalo do Pivovarské zahrady. Takže rozebere se komín, ve staré části se rozebere druhé a třetí patro (teď tam jsou vidět jen plechy) a zůstane první nadzemí podlaží. To dočasně ponecháme, aby zůstaly rozepřené dvě vedlejší budovy (sport centrum čp. 559 a bytový dům čp. 160). A pak se bude ručně ubourávat vždycky kus na jedné a kus na druhé straně a bude se dozdívat bok těch budov a vyztužovat základy. Ony budovy základy sice mají, ale my raději uděláme ještě jedny pro vlastní stavbu, aby bylo vše v naprostém pořádku a byla zaručena zvuková a požární nepropustnost,“ popisuje jednotlivé kroky jednatel společnosti R. Marada.

V domě vznikne 31 bytů a v přízemí 1 komerční prostor
Poté se prostor kompletně vyčistí a vytvoří se základové pasy, na nichž vznikne z monolitu přízemí, první a druhé patro. Třetí, čtvrté a případně páté patro budou z cihel. Nový dům nebude podsklepený, všechny úložné prostory a garáže budou na úrovni náměstí. V přízemí bude také komerční prostor o rozloze 70 m2. V domě bude 31 bytových jednotek. Vznikne také 21 parkovacích stání (včetně dvou pro invalidy), a to zčásti v přízemí domu a zčásti ve venkovním prostoru mezi novým domem a domem čp. 160.
Nová výstavba by měla trvat rok a půl až dva roky, takže dokončena by měla být přibližně v druhé polovině roku 2025. Nabízí se také otázka, zda se budou hotové byty prodávat či pronajímat. Podle vyjádření developera to bude pravděpodobně kombinace obou variant. Možnost rezervace bytů bude zveřejněna nejdříve na jaře 2024.

Řeší se zpevnění svahu s ležáckými sklepy
Společnost Polyfunkční dům Pivovarské náměstí má s městem smlouvu o smlouvě budoucí kupní na ležácké sklepy na protější straně náměstí, kde by měly rovněž vzniknout byty. Při provedeném průzkumu však byla zjištěna daleko větší nestabilita svahu a ohrožení ulice Na Valech sesuvem. Kvůli této složité situaci dosud nebylo vydáno stavební povolení.
„Pokud jde o ležácké sklepy, jejich demolice nebude jednoduchá,“ upozorňuje Lubomír Káňa. „Pracujeme na tom společně s městem, které nám vyšlo vstříc časově a hledáme způsob jak technické problémy, které se ukázaly až ex post, vyřešit, aby studie schválená městem šla postavit. Určitě jsme to nevzdali, děláme co můžeme a myslíme si, že výsledek bude stát za to.“

Marie Hrynečková

Poznámka:
Vizualizace nového bytového domu má orientační barevné schéma. Finální barva povrchů, oken, tvar povrchu komunikace, velikost stromů apod. se může lišit.

Foto:
1 až 4 - Vizualizace nového bytového domu, který bude postaven v místě bývalé sladovny čp. 560 na Pivovarském náměstí.
5 - Mgr. Ruben Marada a Lubomír Káňa..
6 až 8 - Stav demolice k 20. listopadu 2023. Foto Ruben Marada.
9 - Ležácké sklepy.
10 - Budova bývalé expedice je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní na ležácké sklepy uzavřené mezi Městem Lanškroun a společností Polyfunkční dům Pivovarské náměstí.
11 - Schody spolující Pivovarské náměstí a ulici Na Valech.
12 - Ulice na Valech.
13 - Celkový pohled na Pivovarské náměstí, foto 17. listopadu 2023.