Tříkrálová sbírka letos jinak

Letos se nemůže uskutečnit Tříkrálová sbírka obvyklým způsobem, ale i tak je možné přispět do pokladniček do 22. ledna 2021 na těchto místech:

210105 kralove1Axia cz s.r.o. D.Třešňovec 30
Charita Lanškroun, Havlíčkova 1129
Charita Lanškroun, A. Jiráska 2
ZŠ a MŠ D.Třešňovec, D.Třeňovec 24
Kavárna Bilerbin, Kozinova 71, Lanškroun
Soma Engineering, B. Smetany 380, Lanškroun (na obou recepcích)
Městský úřad Lanškroun, J.M.Marků 5 (radnice)
Kostel sv. Václava Lanškroun (po bohoslužbách)

nebo online na www.trikralovasbirka.cz

Za dary a pomoc děkuji.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
místní koordinátor TKS Martin Skalický

Připomeňme si loňské tři krále, kteří přijeli do Lanškrouna na velbloudech. Sešlo se nás tehdy přes 500.
https://www.lanskrounsko.cz/cz/9195-kralove-na-velbloudech