V Lanškrouně se při Tříkrálové sbírce vybralo přes 30 tisíc korun

V Lanškrouně se při Tříkrálové sbírce vybralo přes 30 tisíc korun

Tři králové letos kvůli pandemii zazvonit u vašich dveří nemohli, a tak bylo po městě rozmístěno devět pokladniček, do nichž mohli lidé vhazovat své příspěvky. Tentokrát Lanškrounští přispěli částkou 30 702 Kč.

Do jednotlivých kasiček bylo vhozeno:

Bilerbin - 4 420 Kč
Soma I - 470 Kč
Axia cz - 1 320 Kč
ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - 2 578 Kč
Kostel sv. Václava - 12 543 Kč
Charita nám. A. J. - 3 000 Kč
Charita Havlíčkova - 300 Kč
Soma II - 2 760 Kč
Radnice Lanškroun - 3 311 Kč

Svůj příspěvek můžete stále ještě vhodit do on-line kasičky na www.trikralovasbirka.cz
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí.

Pro zajímavost uvádíme, že v roce 2020 se v Lanškrouně podařilo 28 tříkrálovým skupinkám vybrat 129 788 korun a rok předtím dokonce 135 857 Kč.

Děkujeme Martinu Skalickému, že se i v této nelehké době ujal organizace Tříkrálové sbírky.

Marie Hrynečková