Tiskopisy související s omezením volného pohybu jsou k dispozici na městském úřadě

Tiskopisy související s omezením volného pohybu jsou k dispozici na městském úřadě

Vzory tiskopisů, kterými se lidé musí prokazovat v souvislosti s omezením volného pohybu osob, si můžete vyhledat nejenom na internetových stránkách ministerstva vnitra (https://okresy.mvcr.cz/), ale k dispozici ve vytištěné podobě jsou také na městském úřadě.

Najdete je ve stojanu umístěném v hale městského úřadu. Jsou zde vzory Potvrzení zaměstnavatele a také doklady nutné k cestám mimo okres včetně čestného prohlášení.