Jak to bylo s příspěvkem Lanškrouna na zlatý poklad republiky?

Jak to bylo s příspěvkem Lanškrouna na zlatý poklad republiky?

Do Prahy 8. listopadu 1945 necestovala z Lanškrouna s příspěvkem na zlatý poklad republiky delegace tříčlenná, jak se zdálo ze snímku zveřejněného v časopise Retro, nýbrž dvacetičlenná. A cílem nebylo pouze předání zlata prezidentu Benešovi, nýbrž (a možná hlavně) lobbing za to, aby Lanškroun zůstal nadále okresním městem.

Z dnešního pohledu se dokonce zdá, že zlato a stříbro mohlo být jakousi „úlitbou", aby bylo požadavku Lanškrouna vyhověno.


Tato fakta se naší redakci podařilo zjistit v souvislosti s pátráním po jménech tří mužů, zachycených na fotografii při předávání zlatých a stříbrných šperků Eduardu Benešovi. Zjistit jména dvou mužů sedících poblíž prezidenta bylo celkem snadné. Ozvalo se několik čtenářů, kteří potvrdili, že nejblíže k hlavě státu sedí tehdejší místopředseda ONV Josef Hrabáček a vedle něj Zdeněk Balcar, který byl později, koncem 60. let minulého století, ředitelem Společenského domu Lanškroun.

Tipů na třetího z delegace se sešlo celkem pět, ale žádný nebyl potvrzen alespoň ze dvou věrohodných zdrojů. Ve snaze zjistit jméno třetí osoby jsme se obrátili na archiv Kanceláře prezidenta republiky s prosbou, zda by bylo možné dohledat jména členů delegace v archivovaných dokumentech. Bohužel, ani tato cesta ke zjištění třetího jména nevedla. Vedoucí tamního archivu byl však velmi vstřícný a poskytl naší redakci zajímavé dokumenty včetně předaného Memoranda k reorganizaci státní správy, jež si můžete prohlédnout ve fotogalerii. K dokreslení okolností kolem předání příspěvku na státní zlatý poklad přispěly i materiály zveřejněné v knize Tak přísahali autorů Emila Trojana a Martina Vaňourka.

 

Jaký byl původ zlatých a stříbrných šperků předaných prezidentovi?
Dle archivních dokumentů KPR delegace prezidentu Benešovi odevzdala značné množství zlatých předmětů např. náramky, prsteny, hodinky atd., které byly údajně na různých místech okresu zazděny, na polích a v zahradách zakopány a jež byly za účasti obyvatelstva nalezeny.
Kniha Tak přísahali uvádí, že šlo přibližně o 15 kg zlata, které bylo nalezeno a zabaveno Němcům ve sběrných střediscích a v obydlích okresu Lanškroun (kolik zlata se však rozkradlo přímo při domovních prohlídkách a v různých mezičláncích předávání, to už dnes nikdo nezjistí). Zlato bylo na ONV také posíláno z četnických stanic a místních národních výborů.

Marie Hrynečková

 

Dovětek: Po zveřejnění článku zaslal Zbyněk Mačát krátký článek, který dokresluje situaci panující po válce na Lanškrounsku. Text vyšel 26. října 1945 v ústředním deníku československé armády Svobodné Československo:

Úspěch SNB
Příslušníkům SNB v Lanškrouně podařilo se zajistit ve prospěch státu majetek ve vysoké hodnotě. Zlaté, stříbrné a jiné šperky zakopané na různých místech u německého zlatníka Švába, v předválečné hodnotě 5.000.000 korun. Kromě toho přes 3 kg zlata, přes 30 kg stříbra, platinu a brilianty.

 

Předchozí článek týkající se fotografie z předání zlata prezidentu Benešovi nadete na:
https://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/9650-zlato-pro-benese