První část polikliniky je dokončena

První část polikliniky je dokončena

Místo plánovaných čtrnácti měsíců trvala demolice a následná výstavba zadní části polikliniky jen třináct. Prvního června město převzalo dokončenou stavbu k předčasnému užívání a mohlo ji, jak řekl starosta Radim Vetchý, symbolicky předat nájemcům (lékařům) a především obyvatelům města Lanškrouna i celého mikroregionu Lanškrounsko.

Slavnostnímu předání dokončeného díla byli přítomni představitelé města, lékaři, zástupci spolupracujících firem a samozřejmě i zástupci dodavatelské firmy VW Wachal a.s. Její ředitel Viliam Wachal využil této příležitosti k veřejné omluvě všem lékařům, sestřičkám, pacientům, sousedům a občanům, že to se stavaři vydrželi zejména při bourání staré budovy. Poděkoval také městu, že se snažilo vzniklé problémy řešit rychle, takže se podařilo stavbu urychlit, aby dostali i její druhou část do zimy pod střechu.


Představitel Lékařského sdružení specialistů v operačních oborech MUDr. Pavel Nožička, který hovořil za chirurgickou a ortopedickou ambulanci v nové poliklinice, zavzpomínal: „Když jsme před patnácti lety přebírali zdravotnický provoz chirurgické ambulance zdejší staré polikliniky, rozhodli jsme se nevyhovující stav budovy řešit rekonstrukcí části staré budovy. Tenkrát nám bylo do značné míry vyčítáno a pochybováno, proč se do toho pouštíme, když se má stavět nová poliklinika. Jsem rád, že jsme tomu tenkrát nevěřili, protože během dalších let jsme byli svědky mnoha opakovaných a marných pokusů vytvořit tady v Lanškrouně v nějaké lokalitě novou polikliniku, a to různými investory. Chtěl bych poděkovat a vyjádřit obdiv radním a zastupitelům města, že pochopili potenciál umístění staré polikliniky. Nenechali se zviklat nějakými představami přesunu polikliniky a zvolili správnou strategii, aby to ve dvou etapách na původním místě dokázali udělat.“

 

Většina z přítomných využila možnosti prohlédnout si vnitřní prostory tříposchoďové budovy. Ve spodní části jsou situovány garáže pro lékaře, technologické zázemí, kotelna, vzduchotechnika, sklady apod. V prvním poschodí bude gynekologie a rentgeny, ve druhém poschodí bude kompletně chirurgie a ortopedie, ve třetím poschodí neurologie, biochemická laboratoř, logopedie, interní ambulance a také kancelář Všeobecné zdravotní pojišťovny.


Co bude nyní následovat, vysvětlil místostarosta Oldřich Strnad: „Lékaři mají smlouvy od 1. července. Snaha je, aby od 7. června byla kolaudace, to znamená předání do částečného užívání. Na to potom navazují lékaři se svými kolaudacemi a myslím si, že od 15. června by se už nová část mohla užívat.“

Marie Hrynečková