Práce na I. etapě polikliniky spějí k závěru

Práce na I. etapě polikliniky spějí k závěru

Budova polikliniky, tedy její zadní část, dostala v těchto dnech novou bílo-šedou fasádu a z větší části je hotový i plot zdobený korunkami. Nyní se pracuje na úpravě parkoviště za poliklinikou.


Finišují také práce uvnitř objektu tak, aby byly dokončeny 31. května. Díky firmě VW Wachal a.s., která objekt staví, se daří výstavbu oproti plánovaným termínům uspíšit.
Po dokončení I. etapy dojde k přestěhování lékařských pracovišť z přední staré části polikliniky do novostavby. Konkrétně se jedná o tři rozsáhlejší pracoviště - rentgen, chirurgii a biochemickou laboratoř a také o některé ambulance.
V druhé polovině června by pak měla být zahájena II. etapa výstavby demolicí přední části polikliniky a následně stavba nové budovy. Nakonec budou obě budovy propojeny.
Stavba v hodnotě 120 milionů korun by měla být dokončena v září roku 2022, pokud vše půjde dobře, mohlo by to být dokonce o něco dříve.

Marie Hrynečková