Nedáváme lidem ryby, ale učíme je rybařit…

Nedáváme lidem ryby, ale učíme je rybařit…

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) – název, který málokomu napoví, jak vám nebo lidem ve vašem okolí může tato služba Oblastní charity Ústí nad Orlicí pomoci. Prostřednictvím následujícího příběhu vám její činnost přiblížíme:


Sociální pracovnice SAS oslovil odbor sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Králíkách ke spolupráci v rodině, která si procházela velkými finančními i vztahovými problémy. Klíčovou pracovnicí se stala Michaela Slavíčková, která začala do rodiny pravidelně dojíždět. Rodina byla pod soudním dohledem a podmínky pro děti, které v ní žily, nebyly vhodné. Na první schůzce proběhlo vzájemné seznámení, byla sepsána smlouva a naplánována podrobná spolupráce v podobně individuálního plánu. Pracovnici se podařilo postupně rozklíčovat základní problémy, s kterými se rodina potýkala: Spouštěčem problémů byl otec rodiny. Jeho mladá manželka, která s ním tvořila pár od svých mladých let, nebyla schopna se postavit na vlastní nohy. Snášela jeho manipulativní chování, přestože tím trpěly i děti. Díky spolupráci s pracovnicí se podařilo, že žena sebrala odvahu a během několika měsíců se rozhodla, že manžela opustí. Pracovnice SAS pomohla ženě s hledáním nového, vhodnějšího bydlení, a ta se tak mohla i se svými dětmi od manžela odstěhovat. Tím zachránila sebe i své děti, které jí tak nemusely být odebrány. Tento příběh je jen malinký střípek z toho, co naše sociální pracovnice ze „SASky“ řeší. Každý případ je jedinečný.


Spolupráce potřebné rodiny se službou SAS je vždy na dobrovolné bázi. Klient může kdykoliv spolupráci ukončit. Posláním služby je podpora rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a ve kterých je narušen nebo ohrožen vývoj dítěte. Sociální pracovnice pomáhají klientům otevřít, pojmenovat a definovat jejich problémy, pomáhají jim v jejich domácnostech vytvořit funkční systém. Služba je poskytována na celém území okresu Ústí nad Orlicí.
Michaela Slavíčková nám dále přibližuje smysl této terénní služby na příkladu doučování: „Rodinám nepomáháme s doučováním, ale naučíme je, jak se s dětmi učit, jak komunikovat se školou, popřípadě pomůžeme najít doučování jinde.“ A dále dodává: „Našim cílem je samostatně fungující rodina, která je schopna zabezpečit vhodné prostředí pro zdravý vývoj všech členů domácnosti.“


Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí službu SAS od roku 2011. Na začátku stála Daniela Šťovíčková, která nám k tomu sděluje: „Inspirovalo nás Centrum pro sanaci rodiny STŘEP, které v rámci projektu „Sanace je spolupráce“ nabízelo metodická doporučení, na jejichž základě jsme přijali hlavní myšlenku naší služby: Nebudeme lidem dávat ryby, ale naučíme je rybařit. Během následujících let bylo důležité tuto myšlenku šířit mezi veřejnost, klienty i spolupracující subjekty, aby byla spolupráce v rámci této služby dobře pochopena a využita. Zpočátku jsme službu zajišťovali ve dvou sociálních pracovnicích s jedním služebním automobilem. Každý z nás spolupracoval se 4 – 5 rodinami najednou a během prvního roku jsme spolupracovali celkem s 19 rodinami.“

V letošním roce slaví služba 10. výročí. Jakými změnami za tu dobu prošla, popisuje Veronika Kuklová, současná vedoucí: „Služba se neustále vyvíjí. Rozrostl se náš tým i vozový park. V „SASce“ nyní pracuje pět kvalifikovaných sociálních pracovnic, které jezdí do rodin čtyřmi služebními automobily. V průběhu deseti let jsme spolupracovali s 307 rodinami. Hodně se rozšířilo povědomí o naší službě – nespolupracujeme již jen s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, ale ozývají se nám i různí odborníci, kteří s rodinami pracují, učitelé či ředitelé škol a někdy i sami klienti, kteří se o službě dozvěděli od známých. Pokud to bude možné, do budoucna plánujeme rozšíření služby, neboť rodin, které potřebují pomoci, je mnoho.“
Přejeme službě mnoho úspěšných rybářů!

Za Oblastní charitu Petra Hubálková, tel. 739 211 724