Nebudete v době voleb doma? Na matrice si můžete požádat o voličský průkaz

Nebudete v době voleb doma? Na matrice si můžete požádat o voličský průkaz

Voličům, kteří nebudou moci hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, bude umožněno hlasování na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, ale také v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu (např. při zahraniční dovolené).

Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu u „svého“ obecního úřadu příslušného dle místa trvalého pobytu již od 31. prosince 2020, kdy byly volby vyhlášeny prezidentem republiky. Voličům tyto průkazy budou moci být vydávány až od čtvrtka 23. září 2021. Je-li volič zapsán na základě své žádosti ve zvláštním seznamu voličů u příslušného zastupitelského úřadu (zejména z důvodu trvalého či dlouhodobého pobytu voliče v zahraničí, popř. volič má ukončen trvalý pobyt na území ČR), voličský průkaz mu vydá příslušný zastupitelský úřad. Bližší informace k problematice vydávání voličských průkazů, ke způsobům hlasování (včetně způsobů hlasování např. v nemocnicích a dalších zařízeních), k jednotlivým úkolům a lhůtám pro přípravu a provedení těchto voleb (volební harmonogram) a k mnoha dalším záležitostem na úseku voleb naleznete na následujících webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

V souvislosti s onemocněním covid-19 je i pro nadcházející volby počítáno s přípravou zvláštních způsobů hlasování (drive-in stanoviště, hlasování do zvláštní přenosné schránky, hlasování v uzavřených pobytových zařízeních) pro voliče v karanténě nebo izolaci, a to na obdobném principu jako u krajských a senátních voleb v r. 2020. K této problematice budou informace průběžně doplňovány, a to i s ohledem na další vývoj epidemické situace.

Zdroj: www.lanskroun.eu