Na Bukové hoře bylo opět rušno, a to díky výcviku hasičů lezců

Na Bukové hoře bylo opět rušno, a to díky výcviku hasičů lezců

Hasiči lezci z Chrudimi, Pardubic a Ústí nad Orlicí měli v těchto dnech při cvičení k dispozici celou lanovku. Tady je v provozu čtyřmístná sedačková lanovka, která v případě poruchy může na dlouhé minuty „uvěznit“ desítky cestujících.

Vzhledem k tomu, že povinností provozovatele je v případě poruchy lanovky zajistit evakuaci všech osob do dvou hodin, zaměřili se hasiči především na nácvik rychlého a bezpečného spuštění uvězněných osob. Na lanovce bylo celkem 20 figurantů, které bylo nutné v co nejkratším čase dostat na zem.

„Pomocí lezeckého vybavení jsme se dostali na lanovou dráhu, slanili k čtyrsedačce. Postupně jsme všechny figuranty upevnili do postroje, tzv. evakuačního trojúhelníku a spustili je na svah pod lanovkou, odkud byli dopravováni do prostoru dolní stanice lanovky. A takto to pokračovalo až do posledního figuranta,“ upřesňuje nprap. Josef Urválek, instruktor lezců HZS Pardubického kraje.

Speciální výcviky hasičů – lezců i leteckých záchranářů na kabinkových i sedačkových drahách probíhají každý rok. Hasiči si tak nacvičují postupy a možnosti záchrany lidí v případě poruchy těchto zařízení.

„Hasiči, kteří jsou speciálně proškoleni pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, obsadili postupně několik podpěrových sloupů a zároveň vyzkoušeli přístup k sedačkám přehozením záchranného lana přes tažné lano a výstup po lanových svěrách. Odtud se museli dostat až k obsazeným sedačkám a pomocí lan spouštěli zachráněné osoby bezpečně zpět na zem,“ říká další instruktor lezecké skupiny ppor. Bc. Petr Dvořák.

Výcviku byli přítomni jako pozorovatelé, ale i jako figuranti také účastníci projektu Erasmus TeachMergency z partnerských škol. Litevské Fire Training School, Univerzity Žilina a Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Mezi těmito školami a Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje již probíhá užší spolupráce v rámci výuky a výměny zkušeností.

Příprava je velmi důležitá. Připomeňme, že několik desítek minut zůstali uvězněni cestující 17. ledna 2019 na této lanové dráze vedoucí z Mlýnického Dvora do Bukové Hory.

K lanovce tehdy spěchali profesionální hasiči ze Svitav, Ústí nad Orlicí, Králík, Pardubic, ale i hasiči ze sousedního Olomouckého kraje ze stanic Šumperk a Olomouc a dále dobrovolní hasiči z Červené Vody. Strom tu tehdy spadl na lano sedačkové lanovky, a to zhruba v její polovině. Lyžařský areál byl plný lyžařů. Na pomoc byly povolány dva vrtulníky. Jeden letěl z Brna a druhý z Prahy. Z počátku nebyly přesné informace o počtu uvězněných lyžařů. Hlášeno bylo až 200 osob. Po upřesnění uvízlo v osudný den na lanovce 71 lyžařů.

Velké poděkování patří pracovníkům obsluhy lanovky, kteří byli nápomocni při výcviku do odpoledních hodin.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí