Seriál o Společenském domě, díl 4.: Vila v roce 1948 vyhořela

sd4Počátkem roku 1947 skutečně došlo k předání budovy bývalé zlatnické továrny Rudolfa Langera okresnímu soudu v Lanškrouně. Za povšimnutí stojí, že podle tohoto dokumentu se ulice již nejmenuje Bahnhofstrasse (Nádražní). Později byla totiž přejmenována na Svitavskou a od roku 1945 na Stalinovu. V roce 1960 se vrátila k názvu Nádražní.


V předávacím protokolu doslova stojí:

"Dne 27. ledna 1947 předali pp. František Říha, městský oficiál a Vl. M. Židlík, úředník MNV v zastoupení Místního národního výboru v Lanškrouně dům čp 335, tř. Stalinova, do rukou zástupců okresního soudu pp. JUDr. Jaroslava Kohouta, správce soudu a Václava Remeše, soudního kancelářského asistenta.

Budova čp. 335 byla předána okresnímu soudu v Lanškrouně v následujícím stavu: Všechny místnosti jsou prázdné. Okna v přízemí poškozená. V prvním poschodí, v bývalé jídelně, budou dodatečně odstraněna kamna a železný lustr umělecké ceny. Dále v pomocné kuchyni železná, tepaná, umělecká mříž. Nábytek, který byl okresnímu soudu předán ze zbytků bytového zařízení, je přidělen dekretem č.j. 903/47-řh. Klíče od budovy jsou předány do rukou soudního asistenta Václava Remeše.“


Z další korespondence, kterou si vyměňují v květnu 1947 místní a okresní národní výbor v Lanškrouně plyne, že ministerstvo projektuje u budovy bývalé Langerovy vily stavbu nové věznice. K uskutečnění tohoto záměru však nikdy nedošlo.

 
Dle zápisu v Pozemkové knize byla 23. června 1947 na objekt čp. 335 zavedena národní správa.


Poté, co okresní soud působil v budově něco málo přes rok, došlo k požáru. Tehdejší kronikář města Lanškroun popsal událost následovně:

20. února 1948 o 11. hod. vypukl požár na půdě okresního soudu v budově u nádraží č.p. 335. V krátké době zachvátily plameny střechu budovy. K požáru přijel městský hasičský sbor a požární pohotovost továren TESLA a PACO. Společným úsilím hasičských sborů se podařilo v krátké době požár uhasit a zachránit soudní archiv a pozemkové knihy. Požár vznikl patrně od vadného komína. Škoda byla značná. Písemný materiál byl převezen do staré radnice a okresní soud dostal náhradní místnosti v budově městské spořitelny.

Koncem září téhož roku se přestěhoval okresní soud znovu do opravené budovy č. p. 335, která dne 20. února 1948 vyhořela. Vnější vzhled budovy byl upraven jako před požárem, poněvadž stavba je chráněna státním památkovým úřadem.

 

Marie Hrynečková

Zdroje:
Dochovaná korespondence
Pozemková kniha
Kronika města Lanškroun


Předchozí díly:

http://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/4750-serial-o-spolecenskem-dome-prave-zacina-piste-ho-s-nami

http://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/4754-serial-o-spolecenskem-dome-dil-1-langerova-vila

http://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/4770-serial-o-spolecenskem-dome-dil-2-konec-langerovy-tovarny

http://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/4801-serial-o-spolecenskem-dome-dil-3-za-valky-byla-ve-vile-restaurace

 

Obr. 1 – žádost o předání budovy čp. 335 do vlastnictví města Lanškroun
Obr. 2 – dopis zmiňuje, že ministerstvo spravedlnosti projektuje u budovy čp. 335 věznici
Obr 3 – protokol o předání vily okresnímu soudu