Covid-19 mění život v Lanškrouně: Jak to vidí Ing. Milan Minář?

Ptáme se ředitele Sociálních služeb Lanškroun Ing. Milana Mináře:

Lanškrounské sociální služby za sebou mají perný rok. Bylo by možné stručně popsat, čím si personál i klienti prošli a jak se život v Domově pro seniory změnil?

„Rok 2020 následoval pro mne po roce, kdy jsem byl já na pokraji svých psychických sil z důvodu pětiměsíčního marného hledání dvou neobsazených míst kuchařů. Celý stravovací provoz byl závislý na jedné kuchařce, která pracovala nonstop! Ta míra odpovědnosti, co by následovalo, kdyby třeba onemocněla, byla opravdu obrovská. Proto možná rok 2020 nebudu hodnotit jako nejnáročnější v mé pozici ředitele.

Tím, že jsme od začátku období s C-19 měli možná dobře nastavená různá opatření a asi hodně štěstí, C-19 se nám prakticky vyhnul.

V druhé vlně, když už bylo dostatek všech možných ochranných prostředků, byly známé metodiky postupů, zaměstnanci i klienti už se s pojmem C-19 naučili žít, jsme C-19 objevili až při našem testování. Začal hromadně chybět personál, měli jsme i 3 případy úmrtí klientů. Služby v ochranných oděvech byly opravdu náročné. Opět jsme ale měli velké štěstí. Zaměstnaců nechybělo tolik, aby se nedařilo obsazovat služby a s pomocí několika málo brigádníků jsme druhou vlnu zvládli.

V současné době je pouze jedna zaměstnankyně po C-19 stále ve stavu nemocných. Život v našem zařízení se ale změnil zásadně. Já se vždy snažil, aby náš Domov bylo otevřené zařízení pro všechny různé spolky a aktivity, aby naši klienti byli stále účastni nějakého společenského dění. Covidová doba toto všechno zrušila.

Klienti, kteří byli zvyklí na každodenní návštěvy svých blízkých, v době úplných zákazů návštěv ztratili chuť do života. Někteří si už dokonce přáli umřít a umřeli. Naše zařízení, známé po republice pořádáním různých nutričních vzdělávacích akcí, nemohlo nakonec ani nic pořádat.

Jediné pozitivum, které na roce 2020 vidím, je to, že jsem byl jako jediný v Pardubickém kraji úspěšný v napsání projektu na získání nového automobilu od Škoda Auto a.s. do terénní pečovatelské služby, takže můžeme nově poskytovat tuto potřebnou službu i v okolních vesnicích.

Musím se ale přiznat, že raději bych viděl náš Domov plný každodenních návštěv od rána do večera, jako tomu bylo před dobou covidovou. A to je moje největší přání do nového roku."

S poděkováním za rozhovor a přáním zdraví a mnoha sil jak personálu,
tak i klientům Domova pro seniory Marie Hrynečková