Covid-19 mění život v Lanškrouně: Jak to vidí starosta Radim Vetchý?

Končící rok 2020 byl pro všechny z nás velice náročný. Celosvětová krize, způsobená epidemií nového typu koronaviru a přijímanými opatřeními, ovlivňuje každým dnem životy lidí na celém světě. Všichni máme oprávněné obavy o zdraví své a zdraví svých blízkých.

Určitě není na místě bagatelizování nebezpečnosti nového koronaviru, který dokáže zákeřně najít slabinu našeho zdravotního stavu a umocnit některá naše onemocnění. Všechna přijímaná opatření s jejich možnými dopady by však měla být náležitě vyhodnocována, aby nezpůsobovala větší škody těm, které mají chránit, než onemocnění samotné. Hranice je často opravdu tenká.

Mnoho ze stávajících opatření má nyní výrazné dopady do našich zaměstnání, mnozí z nás musí dnes a denně řešit zcela zásadní existenční otázky. Dlouhodobě také nemůžeme provozovat oblíbené činnosti, které nám umožňují odpočinout si od každodenních starostí. Náš život se kvůli epidemii a mnoha nařízením, která měla za cíl zmírnit její šíření, obrátil doslova naruby. Začala se z něj pomalu vytrácet radost, kterou jsme zažívali s rodinou, přáteli, při sportu, na kulturních i společenských akcích a při spolkové činnosti. Všechny tyto aktivity nám přijatá opatření vzala.

Epidemie nám také ukazuje nepřipravenost společnosti na řešení podobných krizí. V naší společnosti zavládl spíše chaos, mnohdy se hledají řešení systémem pokus-omyl a až moc často se přistupuje k zákazům a restrikcím. Velmi málo se staví na přirozené soudržnosti lidí, jejich zodpovědnosti a velké míře solidarity. Druhá polovina roku tak byla poznamenána výraznou ztrátou důvěry v autority, které promarnily všechny příležitosti pro spojení společnosti a srozumitelné vysvětlení nezbytných opatření. Možná i právě proto nám tato tvrdá opatření nefungují a nedaří se nám zmírnit šíření epidemie.

Vzhledem k tomu, že se celé naší společnosti před krizí výrazně dařilo a zažívali jsme období dostatku a prosperity, o to tvrdší dopady do našich životů dnes krize má a pravděpodobně ještě mít bude. Pevně však věřím, že už konečně najdeme účinný prostředek k zastavení epidemie a zmírnění jejích dopadů. Již nyní je také zřejmé, že některé státy a některá odvětví vyjdou z krize lépe než ostatní, o vítězství však mluvit nemůžeme. Jsem přesvědčený, že úspěšnější budou ti, kteří se včas poučí ze všeho, co svět v roce 2020 potkalo a vytěží maximum pozitivního pro svůj další rozvoj.

Důsledky epidemie postihly samozřejmě i život v našem městě, když omezení přijímaná ke zmírnění šíření nákazy zasáhla výrazným způsobem do všech oblastí našich životů. V současné chvíli je velice obtížné vyhodnotit dopady epidemie na společnost a život ve městě, protože krize stále trvá. Prioritou by jednoznačně mělo být rozhýbání lokální ekonomiky, podpora podnikání a služeb. Za velice důležité považuji také rychlé nastartování spolkové činnosti, volnočasových aktivit, sociálních služeb, školství a obnovení sportovních i kulturních akcí, které prošly opravdu tvrdou zkouškou. Zde bude hrát obrovskou roli podpora ze strany státu, kraje a především obce. Bez této podpory se mnohé z vyjmenovaných aktivit jen těžko nastartují a některé spolky mohou záhy řešit existenční otázky. Epidemie a s ní nařizovaná opatření zasadila opravdu tvrdou ránu všem volnočasovým, společenským a sportovním aktivitám. Pokud by krize, se zákazem sportovních aktivit přetrvávala, hrozí ztráta zájmu a motivace dětí o podobné aktivity. Sport je z velké části o setkávání a poměřování výkonnosti, to nebylo v roce 2020 vůbec možné.

Končící rok nepřál ani kultuře, když lanškrounská kultura zažila po dostavění kulturního centra L´Art v roce 2019 opravdu zdařilý rok. To vše ten následující rok vzal.

Nyní je před námi náročné období, kdy očekáváme výrazné propady příjmů v rozpočtu města, způsobené jednak krizí a z velké míry také nepochopitelným rozhodováním našich zákonodárců. Čeká nás hledání rezerv v provozních výdajích města a jeho organizací s cílem, co nejméně omezit připravené investice města. I nadále chceme udržet nastavený trend investic a modernizovat ulice, opravovat školy, udržovat sportoviště, budovat cyklostezku z Lanškrouna do Sázavy, zkrášlovat město i jeho okolí a dokončit modernizaci polikliniky.

Cesta z krize nebude ve všech směrech jednoduchá. Setrvačnost dopadů epidemie bude s největší pravděpodobností ovlivňovat naše životy i v roce 2021, proto je třeba nyní vynaložit velké úsilí na zmírnění dopadů probíhající krize, aby se život vrátil co nejdříve do stavu před ní. I přesto, že to bude obrovsky náročné a některé oblasti našeho života budou dlouhou dobu poznamenány, zvládneme to, pokud spojíme síly a nebudeme řešit věci nepodstatné. Máme obrovskou příležitost poučit se a některé věci dělat jinak. Krize nám naznačila nové cesty, efektivnější řešení, odkryla naše slabá místa a umožnila nám uvědomit si to důležité a zásadní v našich životech.

Tím nejdůležitějším je zdraví, rodina, přátelé, soudržnost, solidarita, pochopení a energie vynaložená pro dobrou věc. Právě to nás drželo v těžkých chvílích roku 2020 nad vodou. Nyní je velice důležité soustředit se především na podstatné věci a věřit, že krize pomine. Věřit, že společně zvládneme překonat její dopady.

Vím, že je mezi námi mnoho těch, kteří neváhají a v těžkých chvílích podají nezištně pomocnou ruku druhým, potkal jsem se s nimi. Proto věřím, že to zvládneme.

Přeji Vám krásný rok 2021

Radim Vetchý, starosta