Chystá se rekonstrukce bezpečnostního přelivu na rybníku Krátký

Po téměř sedmiletém úsilí se lanškrounské organizaci Českého rybářského svazu podařilo získat příslib dotace na rekonstrukci bezpečnostního přelivu rybníku Krátký. Nyní je rybník vypuštěný a připravený k rekonstrukci. Měla by trvat 6 měsíců.

Krátký rybník je poslední (ale nejblíže k městu) ze soustavy sedmi lanškrounských rybníků na Ostrovském potoce. Na rybnících nad Krátkým rybníkem proběhly v posledních letech stavební úpravy bezpečnostní přelivů, které umožňují převádět přes ně větší povodňové vody. Bezpečnostní přeliv na Krátkém rybníku má nosnou konstrukci hradícího zařízení s česly, a proto není schopen převést veškeré povodňové vody z výše položených rybníků. To se projevilo např. v roce 1997, kdy došlo k přelití hráze Krátkého rybníka.

O vysvětlení, jak bude rekonstrukce bezpečnostního přelivu probíhat, jsme požádali hospodáře místní organizace ČRS Josef Fuchse: „Dojde k odstranění celého současného objektu a poté se začne s výstavbou kompletního nového přelivu s dlouhou přelivnou hranou (33 m), který umožní převádění podstatně větších povodňových průtoků než tento současný. Tím se zásadně zvýší bezpečnost tohoto vodního díla, ale hlavně také obyvatel a firem v intravilánu Ostrovského potoka v Lanškrouně. Přeliv bude kašnového typu, podobný tomu na Dlouhém rybníku. Chtěli bychom začít co nejdříve, záleží však na ministerstvu zemědělství, které je poskytovatelem dotace a také na počasí v zimních měsících. Doufám, že tato stavba by mohla být provedena během 6 měsíců."

Lidé v Lanškrouně využívají hráz a lávku u přelivu jako zkratku mezi ulicemi Dvořákovou a Rybniční. To po dobu rekonstrukce přelivu nebude možné. Ale bude hráz průchozí po dokončení stavby?

„Na nové stavbě bezpečnostního přelivu bude opět lávka, bylo nám řečeno, že by měla sloužit pouze pro obsluhu vodního díla. My však určitě opět umožníme průchod pro veřejnost," reagoval Josef Fuchs. „Konstrukce lávky se zábradlím má být ocelová, žárově zinkovaná a širší o 30 cm. Současná má asi 1 m nová 1,3 m. Vlastní mostovka (podlaha) je plánována z dřevěnných fošen. Cestu na koruně hráze po ukončení stavby opravíme pro pokud možno suchou a bezblátivou chůzi," přislíbil hospodář organizace.

Rekonstrukci bezpečnostního přelivu provede strojní a stavební společnost Labská, s.r.o., dílo bylo vyčísleno na 14 653 169 Kč. Dotaci ve výši 12 110 057 Kč poskytne Ministerstvo zemědělství ČR a finanční podporu ve výši DPH, tj. 2 543 112 Kč, město Lanškroun.

Marie Hrynečková

Výlov rybníka 21. listopadu 2020
Kvůli plánované rekonstrukci byl v listopadu proveden výlov rybníka, kde se nacházelo téměř 7 tun ryb, převážně cejnů a kaprů. Trofejní a dravé ryby, stejně jak tržní kapři, byly převezeny do Plockových rybníků, aby byly po rekonstrukci vráceny zpět. Bílé ryby, převážně cejni, byly převezeny do Labe.

Z rybníku bylo vyloveno celkem 6 763 kg ryb, a to:

Cejn velký + cejnek malý 3 400 kg
Kapr 3-5letý 2 000 kg
Kapr generační 200 kg
Sumec (4 ks délka 2 metry) 250 kg
Tolstolobik 115 kg
Amur 300 kg
Candát 213 kg
Bolen 53 kg
Štika 6 kg
Perlín, jesen, plotice 196 kg
Lín 1 ks
Úhoř 100 ks