Schválený rozpočet počítá s investicemi za 120 milionů korun

Schválený rozpočet počítá s investicemi za 120 milionů korun

První dva měsíce roku Lanškroun hospodařil v rozpočtovém provizoriu. Přistoupil k němu poté, co poslanci v prosinci schvalovali daňové změny, které se podepsaly na příjmech obcí.

„Při přípravě rozpočtu jsme se nejvíce potýkali s nastavením daňových příjmů, které město v roce 2021 obdrží. Predikce výše příjmů ministerstva financí se od listopadu 2020 již několikrát změnila a současná koronavirová situace bude mít s největší pravděpodobností další dopad na obecní rozpočty,“ řekl radní Josef Fuchs. Potvrzuje to i starosta Radim Vetchý: „Propad příjmů obcí, v souvislosti s probíhající krizí, zasáhl významně i do daňových příjmů našeho města. I přes významný propad příjmů jsou v rozpočtu města investice, které Lanškrouňáky potěší.“ Rozpočet zastupitelé odsouhlasili až na středečním jednání. Pro se vyslovilo 15 z 20 přítomných zastupitelů.

Město bude letos hospodařit s předpokládanými příjmy 244 milionů korun a výdaji 281 milionů korun. Většinu výdajů tvoří záležitosti jako provoz úřadu, městské policie, sociálních služeb, škol a dalších zařízení. Na investice je vyčleněno 120 milionů korun. Z toho téměř polovinu tvoří dokončení I. etapy a zahájení II. etapy výstavby polikliniky. „V pololetí by měla být dokončena první etapa městské polikliniky a po přestěhování lékařů v letních měsících zahájíme výstavbu etapy druhé,“ říká Radim Vetchý. Nákladnou položkou je i rekonstrukce ulic a cest. Té se letos dočká část ulice Seifertova, Olbrachtova, Jilemnického a opravit by se měla také cesta v Dolním Třešňovci, kterou často využívají pěší i cyklisté. Lanškroun se bude podílet i na stavbě cyklostezky do Sázavy. 8,5 milionu je vyčleněno na navýšení kapacity skládky, stejná částka pak na zasíťování deseti parcel pro rodinné domy v lokalitě Za Střelnicí. 1,7 milionu korun bude stát Stezka pod korunami stromů, která propojí centrum města přes Pivovarskou zahradu s rybníky.

Investice čekají i školská zařízení, rozpočet počítá se zlepšením akustiky v Polytechnickém centru ZŠ Dobrovského, opravou střešní krytiny na ZŠ Smetanova, novou vzduchotechnikou v jídelně na ZŠ A. Jiráska a přestavbou kotelny na MŠ Wolkerova.

V rámci participativního rozpočtu budou opraveny schody mezi ulicemi Dobrovského a Třešňoveckou, dojde k vytipování míst pro sázení stromů podél polních cest a obnovena bude kašna na náměstí.

Dotací pak je podmíněna výstavba šaten na atletickém stadionu, vybudování jazykové učebny na ZŠ A. Jiráska, lávka na Pivovarské zahradě, vstupní objekty do městských lesů a dobíjecí stanice pro elektrokola.

Matěj Brýdl
foto: Radim Vetchý