Výlov kapří násady z rybníku Dlouhý

Výlov kapří násady z rybníku Dlouhý

Opět nastala doba pravidelného jarního výlovu lanškrounských rybníků, jež jsou ve vlastnictví Rybářství Litomyšl. V úterý 23. března byla slovena kapří násada v rybníku Dlouhý, který patří mezi násadové výtažníky a komorové rybníky. Ihned po skončení výlovu se začal rybník Dlouhý napouštět.


Už v příštím týdnu nastane výlov rybníků Olšového a Pšeničkova. Vodou, která z nich bude vypouštěna, se naplní rybník Dlouhý, který je již uzavřený (s minimálním průtokem), aby voda neodtékala pryč.

Marie Hrynečková