Na rybníku Dlouhý byl v těchto dnech zaznamenán úhyn ryb (aktualizováno 9. srpna)

Na rybníku Dlouhý byl v těchto dnech zaznamenán úhyn ryb

V souvislosti s úhynem ryb na rybníku Dlouhý zjišťujeme reakci vlastníka rybníku, kterým je Rybářství Litomyšl. Ptáme se na důvody úhynu a řešení situace, odpověď očekáváme po víkendu.

Předběžně jsme byli informováni, že se nejedná o otravu ryb, nýbrž úhyn souvisí s nynější vysokou vodou a velmi proměnlivým počasím, tj. střídáním velkých veder a dešťů, kdy ryby mají žaberní problémy. Vlastník rybníka o situaci ví, dělá opatření včetně pravidelného sběru uhynulých ryb. Tento problém se podle slov zástupce Rybářství Litomyšl nyní vyskytuje na více rybnících.

 

Aktualizováno 9. srpna 2021

K situaci na rybníku Dlouhý se vyjádřil vedoucí výroby RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. Ing. Michal Brychta:

Mohli byste prosím vysvětlit z jakého důvodu k úhynu ryb dochází?
Příčinou úhynu na rybníku je poškození a rozpad žaberního aparátu ryb. Proč k tomu dochází není vždy úplně jednoznačné, ale hlavním faktorem je nestabilita počasí, časté průplachy rybníka, silné splachy z okolních polí či průplachy kanalizačních systémů. Bohužel tyto negativní vlivy nelze ze strany chovatele nikterak ovlivnit. Není prokázáno, že by šlo o otravu.

O jaké množství uhynulých ryb (např. denně) se přibližně jedná?
Zatím jde o vyšší stovky kusů ryb, ale takto oslabené ryby budou dále hynout na sekundární vlivy.

Jaká opatření, kromě sběru uhynulých ryb, provádíte, aby se situace zlepšila?
Jako chovatelé provádíme sběr uhynulých ryb, ošetřování žaberního aparátu obsádky, prokrmujeme obsádku speciální obohacenou smění na podporu imunitního systému ryb. Prognóza není jednoznačná, ryby jsou pravidelně vyšetřovány veterinárním specialistou a další případná opatření se budou provádět dle aktuálního stavu. Jedná se o chovný rybník, koupání v takovém rybníku není výrazněji rizikovější, ale samozřejmě pro tyto osoby nemusí být komfortní a je nutné se v tomto směru přizpůsobit aktuálnímu stavu.

 

Marie Hrynečková