Stavba polikliniky postoupila do další fáze. Bourá se uliční část budovy

Stavba polikliniky postoupila do další fáze. Bourá se uliční část budovy

V sobotu 26. června začala dodavatelská firma s demolicí přední části budovy polikliniky. Hasiči pracovní místo zkrápěli, aby snížili prašnost na minimum.

Stejně jako před rokem, kdy se bourala zadní (nyní již nově postavená) část, probíhají demoliční práce o víkendech. Vybagrovány budou kompletně i pozůstatky starých budov, které jsou dosud v zemi, nová stavba vznikne na stejném místě a bude založena na pilotách.
Nakonec budou obě části polikliniky spojeny v jeden celek.

Marie Hrynečková